10.000 levens per jaar redden? Schaf verouderde houtkachels en dieselwagens af

Negen op de tien wereldburgers ademen ongezonde lucht in. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die vervuilde lucht is het gevolg van te veel uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden. Ook in België wordt de norm nog te vaak overschreden. Gevolg: elk jaar sterven meer dan tienduizend mensen vroeger dan verwacht. Ofwel: iedereen moet een gezond levensjaar inboeten als gevolg van verwarming op houtkachels en gebruik van dieselwagens.

Om te bepalen wat gezonde lucht is, hanteert de WHO een norm van 10 microgram fijnstof per kubieke meter voor deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Dat is het soort fijn stof dat het diepst doordringt in de longen en zo aan de basis ligt van een resem ernstige ziektes: astma, longkanker, diabetes en hartaandoeningen. Die ziekten leiden in België elk jaar tot meer dan tienduizend vroegtijdige sterfgevallen.

Verwarmen op houtkachels

In Vlaanderen zijn het de huishoudens, industrie en transport de grote uitstoters van de gevaarlijkste vorm van fijn stof. Verwarming op basis van houtkachels en open haarden veroorzaakt het meeste fijn stof. Verregaande isolatie en verwarmen met warmtepompen en zonneboilers brengen ons een heel stuk dichter bij gezonde lucht.

Diesel opnieuw boosdoener

Dankzij roetfilters daalt de uitstoot van primair fijn stof door een dieselwagen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost: stikstofoxiden, die vrijkomen bij de verbranding van diesel, vormen in de atmosfeer secundair fijn stof. Het is dus net zo belangrijk om ons duurzaam te verplaatsen en zeker geen dieselwagens meer te kopen.

Verbetering in zicht

Gelukkig gaat het de goede kant op met de luchtkwaliteit in België, omdat we steeds meer roetfilters installeren en omschakelen van verwarming op hout, kolen en stookolie naar gas. Toch blijft elk verloren levensjaar er één te veel. Daarom blijft BBL ijveren voor gezondere lucht.

WHO-kaart

Het onderzoek van de WHO resulteert in een bundeling van informatie van 3.000 meetpunten wereldwijd. Deze data is gebundeld in een overzichtelijke wereldkaart die je via deze link kunt raadplegen.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit