Foto's: Tim Dirven.

60 organisaties voeren actie bij Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten: “Trek de natuurherstelwet over de streep”

Foto's: Tim Dirven.

Een brede coalitie van middenveldorganisaties voerde vandaag — op de Internationale dag van de Biodiversiteit — actie aan de kabinetten van Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten, met de oproep om de natuurherstelwet over de streep te trekken. De Vlaamse regering kan er immers voor zorgen dat er alsnog een meerderheid voor de natuurherstelwet gevonden wordt in de Raad van de Europese Unie. Meer dan 60 organisaties, waaronder mutualiteiten en milieu-, natuur- en landbouworganisaties, steunen de actie.

De natuurherstelwet is de belangrijkste milieuwetgeving in decennia en de hoeksteen van de Europese Green Deal. Concreet gaat het over maatregelen die onze natuur en onze gezondheid beschermen en herstellen, zoals het vernatten van veengebieden, het beschermen van stadsnatuur en ruimte geven aan rivieren om te meanderen om overstromingen te voorkomen. 

De wetgeving zit ondanks de positieve stemming van het Europees Parlement momenteel geblokkeerd bij de Europese lidstaten in de Raad van de EU. De goedkeuring daar had een formaliteit moeten zijn, maar net onder het Belgisch voorzitterschap sneuvelde de meerderheid. België onthield zich tot nu toe, omdat Vlaanderen de wet niet wil goedkeuren. Als Vlaanderen haar positie verandert en toch voor natuurherstel kiest, kan de wet alsnog worden aangenomen. 

Meer dan 60 organisaties vragen daarom aan de bevoegde Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten om de natuurherstelwet - gesymboliseerd door een klein ecosysteem - over de streep te trekken. "Wij staan hier met een duidelijke vraag: Beste Vlaamse ministers, trekt u samen met ons de natuurherstelwet mee over de streep of houdt u deze belangrijke milieuwetgeving tegen?”, zegt Bart Vangansbeke, voorzitter van Natuurpunt. “Zo weten we welke politici de natuur een stem zullen geven in de volgende regering, en zo ook alle economische en gezondheidsbaten van de natuur zullen verdedigen.”

Gezonde natuur is niet alleen waardevol op zichzelf, maar heeft ook een immens belang voor de gezondheid en economische weerbaarheid van België. Daarom voeren milieuorganisaties vandaag zij aan zij actie met onder meer mutualiteiten en ruimtelijke planners. “De natuur, landbouw en industrie: uiteindelijk hangt elke sector af van sterke natuurlijke systemen. Hoe makkelijk het op de korte termijn ook kan lijken om het ambitieniveau voor natuurherstel af te zwakken, op de lange termijn verliest iedereen daarbij”, aldus Robin de Ridder van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

Ook voor onze gezondheid is het essentieel dat we de natuurherstelwet goedkeuren. Elke hectare natuur extra betekent acht zorgbehoevende personen minder”, zegt Sandra Rosvelds van Beweging.net. “Als we België economisch en sociaal weerbaar willen maken, is de keuze voor natuurherstel dus snel gemaakt.”

De natuurherstelwet staat weer op de agenda van de Raad van Europese milieuministers op 17 juni. Indien België of een van de andere twijfelende landen zich toch nog achter de natuurherstelwet schaart, wordt de wet die dag goedgekeurd. 

Natuurpunt