Foto RawFilm

ABVV kiest resoluut voor klimaatneutrale en circulaire economie

Foto RawFilm

Op haar statutaire congres klopte het ABVV haar krijtlijnen voor de komende jaren af. Wat valt op? De socialistische vakbond houdt een sterk pleidooi voor een klimaatneutrale en circulaire economie. Die biedt volgens hen de beste kansen voor bedrijven, werknemers en overheden. Als milieubeweging kunnen we die visie alleen maar toejuichen. Graag werken we kritisch maar constructief samen om deze visie in praktijk te brengen.

Naadloos

Het eerste hoofdstuk van de visienota sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de milieubeweging. Het bevat een pleidooi voor meer hernieuwbare energie en energiebesparing, voor een lastenverschuiving van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, voor duurzame mobiliteit, een kilometerheffing en het uitfaseren van salariswagens, voor bewuste landbouw en voeding, circulaire economie en kernversterking. Alles zit er in.

Economische kansen voor iedereen

De vakbond ziet de energietransitie ondubbelzinnig als een economische kans. De klimaatverandering is volop aan de gang en grondstoffen raken op. Landen en bedrijven die de moed hebben om op een doordachte manier voorop te lopen in de transitie, halen daar vaak het meeste voordeel uit. Een toekomstgerichte overheid stuurt. Ze laat de transitie niet over aan de markt. Bovenal moet de transitie rechtvaardig zijn en moet de overheid ook aandacht hebben voor de verliezers: zorgen dat bedrijven zich kunnen heroriënteren en werknemers zich kunnen omscholen naar toekomstgerichte jobs en sectoren.

De tekst sluit af met een uitgestoken hand naar andere middenveldspelers om hun visie mee in de praktijk te brengen. In de milieubeweging zullen ze alvast een enthousiaste partner vinden.

> Congresverslagboek ABVV

Circulaire businessmodellen

Meer over Circulaire businessmodellen