Dan Gold - Uber gaat elektrisch na onze acties

Actie werkt: Uber gaat elektrisch

Dan Gold - Uber gaat elektrisch na onze acties

Met de actie #TrueCostOfUber hebben 7 ngo’s (waaronder BBL) het taxibedrijf Uber maandenlang onder druk gezet om z’n milieu-impact aanzienlijk in te perken. Met succes: vanaf 2025 zijn minstens 50% van de Europese Uber-ritten emissievrij. Op termijn belooft Uber 100% emissievrije ritten. Een belangrijke stap vooruit voor meer schone lucht in Brussel en andere Europese hoofdsteden. Actie werkt.

Het engagement van Uber is zeker beduidend: als het bedrijf haar beloftes nakomt, dan zal de komende jaren 500.000 ton aan CO₂-emissies minder uitgestoten worden. Om een idee te geven: dat is het equivalent van 275.000 privé-auto’s. Zowel voor het klimaat als voor de gezondheid van stedelingen is dat een goede zaak. 

Die toegevingen van Uber kwamen er niet zomaar. Met de actie #TrueCostOfUber voerden 7 verschillende ngo’s -waaronder BBL- in evenveel verschillende Europese landen de druk stevig op om de taxiritten te verduurzamen.

Hoewel dit een belangrijke overwinning is, zal Uber het ook moeten waarmaken

We brachten de vervuiling in kaart die Uber veroorzaakt, en ontdekten via onderzoek dat Uberklanten ritten gerust willen delen én bereid zijn om meer te betalen voor een schone rit. We gingen in gesprek met de grootste Vlaamse steden over de mogelijke komst van Uber naar Vlaanderen en de impact daarvan, en schreven in overleg met Antwerpen, Gent en Leuven een open brief aan Uber, waarin voorwaarden opgelegd werden.

Terwijl de verschillende ngo’s in hun regio druk zetten op Uber, coördineerde de overkoepelende organisatie Transport & Environment de onderhandelingen met ‘s wereld grootste taxibedrijf. Met resultaat: Uber gaat nu in op de eisen van de coalitie en stuurde op 8 september een bericht uit met haar engagement, analyse en beleidsaanbevelingen.

Woorden én daden

Hoewel dit een belangrijke overwinning is, zal Uber het ook moeten waarmaken in onze Europese steden. Een gedegen monitoring van het engagement is cruciaal.

Daarnaast vergat het taxibedrijf een ambitie te formuleren om meer ritten te delen. Een gemiste kans: want de klanten blijken bereid dat te doen. En tot slot blijft behalve de milieu-impact van het taxibedrijf, ook het sociale aspect van haar werkzaamheden een bekommernis.

Gedeelde mobiliteit Clean Power for Uber Clean Power for Taxis

Meer over Gedeelde mobiliteit