Afbraak milieu- en natuurbeleid is onaanvaardbaar

Na de boerenprotesten circuleren binnen de Vlaamse regering plannen om aankoop van nieuwe natuur te stoppen, de stikstofaanpak drastisch te versoepelen en de teugels van het mestbeleid hélemaal los te laten. Compleet onaanvaardbaar, stelt Bond Beter Leefmilieu. Deze losgeslagen ideeën getuigen van roekeloosheid, verkiezingskoorts en een stuitend gebrek aan toekomstvisie. De Vlaamse regering moet de gezondheid van de Vlaming voorop stellen en dringend natuur en milieu beschermen. De overheid moet de prangende problemen van de boeren aanpakken, maar dat kan enkel binnen de contouren van het Europese milieu- en natuurbeleid.

Après nous, le déluge?

Alle milieugrenzen staan op rood: we kampen met extreme waterschaarste, slechts één meertje in héél Vlaanderen heeft een goede waterkwaliteit en onze bodem is volledig uitgeput. We kampen met drastisch biodiversiteitsverlies en onze eigen gezondheid wordt ondermijnd door fijn stof en pesticiden uit de intensieve landbouw. 

Onder druk van de boerenprotesten legt de Vlaamse regering nu uit de losse pols voorstellen op tafel die de natuur- en milieuwetgeving nog verder verzwakken. Dit zet een streep door een kwarteeuw beleid. Het gaat onder meer over een volledige stop op publieke aankopen van grond voor natuur, zelfs in afgebakende, beschermde natuurgebieden, een verdere afzwakking van het stikstofbeleid nog voor het uitgerold is, en een mestbeleid dat bemesting in beschermde natuurgebieden toelaat.

“Dit is van het padje af,” stelt Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu. “Deze losse flodders verzekeren juridische problemen voor de volgende Vlaamse regeringen.” Vlaanderen is vorig jaar al veroordeeld in de Nitraatzaak voor de slechte kwaliteit van de Vlaamse wateren. Het stikstofarrest legde een bom onder de vergunningverlening in Vlaanderen, omdat de Vlaamse regering de biodiversiteit in natuurgebieden onvoldoende beschermt. De Klimaatzaak veroordeelde de Vlaamse regering tot verdere inspanningen op vlak van broeikasgasemissies, en voor extra maatregelen op vlak van pesticiden is het enkel wachten tot de milieubeweging ook in de Pesticidenzaak gelijk zal krijgen.

Het Vlaamse landbouwbeleid deelt meer dan één miljard euro subsidies uit, maar slaagt er toch niet in om de zware impact van het intensieve landbouwsysteem op klimaat en biodiversiteit te milderen. Het zorgt bovendien óók niet voor een deftig inkomen voor de landbouwer. In een blinde reflex volharden in het huidige beleid en ondertussen urgente omgevingsdossiers verzwakken, zaagt de tak af waarop de landbouwsector zelf zit.  

Kortzichtige, symbolische gunsten leveren, zonder deze te koppelen aan een toekomstgerichte Vlaamse landbouwvisie, is slechts vijlen aan een systeem dat schreeuwt om een totale make-over. Een afbraakpolitiek van ons natuur- en milieubeleid in naam van landbouwbeleid is totaal onaanvaardbaar. We verwachten van de Vlaamse regering dat ze de uitdagingen recht in de ogen kijkt en structureel beleid voert dat het inkomen van de boer verzekert in plaats van steekvlampolitiek die als een boemerang zal terugkomen.

Contactpersoon

Heleen De Smet, beleidsexpert voeding bij Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 22, heleen.desmet [at] bblv.be.