Autofabrikanten talmen bewust met op de markt brengen van schonere wagens

Europese autofabrikanten houden de verkoop van elektrische en zuinigere wagens bewust tegen. Net nu Europa aan nieuwe normen werkt, zo kunnen ze beter lobbyen voor minder ambitieuze doelstellingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Transport & Environment (T&E). “Dit terwijl emissies van transport overal te hoog blijven, ook in Vlaanderen. We hebben dringend een kentering nodig in onze mobiliteit; strengere normen spelen daar een rol in,” benadrukt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu.  

De transportsector is verantwoordelijk voor 27% van de totale Europese CO2-emissies en is dus de meest vervuilende sector in de Europese Unie. De transportsector is de enige sector waarvan de klimaatimpact gegroeid is sinds 1990. Wagens en bestelbussen zijn verantwoordelijk voor twee derde van de CO2-uitstoot van het transport. De Europese Unie bespreekt momenteel een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe CO2-reductiedoelstellingen voor personenwagens en bestelbussen. Als transportemissies niet fors dalen zullen nationale 2030 klimaatdoelstellingen gemist worden.

“Schaamteloos”

Autofabrikanten brengen normaal jaarlijks zeven nieuwe modellen op de markt. Nu Europa praat over strengere normen, komen er in 2018 maar vier nieuwe modellen op de markt.

“Autofabrikanten zijn schaamteloos. Ze proberen wanhopig beleidsmakers te overtuigen om de geplande 2025 CO2-reductiedoelstellingen voor auto’s en bestelbussen te laten vallen en de doelstellingen voor 2030 nog verder af te zwakken. Hun plan is om zo lang mogelijk vervuilende diesels te blijven verkopen in Europa. Wij roepen alle politici op om zich niet door de autoindustrie voor de gek te laten houden en ambitieuze doelstellingen te eisen op vlak van CO2-reducties en elektrische wagens. Wij vragen ook garanties dat uitstootreducties in realiteit plaatsvinden en niet enkel in de labo’s van autofabrikanten,” aldus Laurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu.

Ook Vlaams transport moet schoner

Laurien Spruyt trekt conclusies voor Vlaanderen. “Liefst 35% van Vlaamse CO2-uitstoot, in sectoren zonder emissiehandelssysteem, is afkomstig van transport. Als we onze 2030 klimaatdoelstellingen willen halen, is het cruciaal dat we die naar beneden krijgen. Daarvoor moet het aantal kilometers met de wagen omlaag, maar ook moeten de wagens minder uitstoten. Het is dus belangrijk dat autofabrikanten snel voldoende elektrische wagens op de markt brengen.”

Slabakken tot 2021

Toch stellen de autofabrikanten de lancering van nieuwe elektrische en zuinigere wagens uit tot op het laatste moment, zo blijkt uit het onderzoek. Tot 2021 proberen autofabrikanten zo veel mogelijk om hun oude, inefficiënte en dus vervuilende modellen kwijt te raken. Zo proberen ze hun winst te vergroten. Tegelijkertijd willen ze de toezichthouders doen geloven dat ze het moeilijk krijgen om de CO2-doelstellingen van 2021 te halen. Zo hopen ze dat Europa de CO2-doelstellingen voor 2025 laat vallen en die voor 2030 verder afzwakt.

Consument en planeet betalen de prijs

De autoconsument betaalt de prijs voor het getalm van de autofabrikanten, want heeft nog geen toegang tot efficiëntere en schonere modellen. Maar ook de planeet is slachtoffer. De strategie van de autofabrikanten heeft er het afgelopen jaar mee voor gezorgd dat de CO2-uitstoot van de transportsector blijft stijgen. Een kentering is dus dringend nodig.

Klimaatbeleid Elektrische wagens

Meer over Klimaatbeleid, Elektrische wagens