Foto Tama66

Autofabrikanten talmen bewust met op de markt brengen van schonere wagens

Foto Tama66

Europese autofabrikanten houden de verkoop van elektrische en zuinigere wagens bewust tegen. Net nu Europa werkt aan nieuwe normen. Niet toevallig, want zo kunnen de fabrikanten beter lobbyen voor minder ambitieuze doelstellingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Transport & Environment (T&E). En dat terwijl de emissies van transport overal te hoog blijven, ook in Vlaanderen. We hebben dringend een kentering nodig in onze mobiliteit. Strengere normen spelen daar een rol in.  

Europa’s meest vervuilende sector

De transportsector is verantwoordelijk voor 27% van de totale Europese CO2-emissies en is dus de meest vervuilende sector in de Europese Unie. Ze is bovendien de enige sector waarvan de klimaatimpact gegroeid is sinds 1990. Wagens en bestelbussen zijn verantwoordelijk voor twee derde van de CO2-uitstoot van het transport. De Europese Unie bespreekt momenteel een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe CO2-reductiedoelstellingen voor personenwagens en bestelbussen. Als de emissies vanuit transport niet fors dalen, halen we de nationale 2030 klimaatdoelstellingen niet.

Slabakken tot 2021

Autofabrikanten brengen normaal jaarlijks zeven nieuwe modellen op de markt. Maar nu Europa praat over strengere doelstellingen en normen, komen er in 2018 slechts vier nieuwe modellen op de markt. Autofabrikanten stellen de lancering van nieuwe elektrische en zuinigere wagens bewust uit tot op het laatste moment, zo blijkt uit het onderzoek. Tot 2021 proberen autofabrikanten zo veel mogelijk om hun oude, inefficiënte en dus vervuilende modellen kwijt te raken. Zo proberen ze hun winst te vergroten. Tegelijkertijd willen ze de toezichthouders doen geloven dat ze het moeilijk krijgen om de CO2-doelstellingen van 2021 te halen. Zo hopen ze dat Europa de CO2-reductiedoelstellingen voor 2025 (voor auto’s en bestelbussen) laat vallen en die voor 2030 verder afzwakt.

Niet voor de gek laten houden

Schaamteloos, vinden Transport & Environment en Bond Beter Leefmilieu. We roepen alle politici op om zich niet voor de gek te laten houden door de autoindustrie en ambitieuze doelstellingen te eisen op vlak van CO2-reducties en elektrische wagens. We vragen ook garanties dat uitstootreducties in realiteit plaatsvinden en niet enkel in de labo’s van autofabrikanten.

Voor Vlaanderen is dat niet anders. Liefst 35% van Vlaamse CO2-uitstoot, in sectoren zonder emissiehandelssysteem, is afkomstig van transport. Als we onze 2030 klimaatdoelstellingen willen halen, is het cruciaal dat we die naar beneden krijgen. Daarvoor moet het aantal kilometers met de wagen omlaag, maar ook moeten de wagens minder uitstoten. Het is dus belangrijk dat autofabrikanten snel voldoende elektrische wagens op de markt brengen.

Consument en planeet betalen de prijs

De autoconsument betaalt de prijs voor het getalm van de autofabrikanten, want die heeft nog geen toegang tot efficiëntere en schonere modellen. Maar ook de planeet is slachtoffer. De strategie van de autofabrikanten heeft er het afgelopen jaar mee voor gezorgd dat de CO2-uitstoot van de transportsector blijft stijgen. Een kentering is dus dringend nodig.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens