BBL adviseert minister Weyts: “Beloon filemijders in plaats van filerijders”

Uit het jaarrapport van het Vlaams verkeerscentrum blijkt dat er in 2016 opnieuw filerecords zijn gesneuveld. Minister Weyts belooft in een reactie de files te bestrijden met meer infrastructuur. Dat is de verkeerde aanpak volgens Bond Beter Leefmilieu: “Minister Ben Weyts heeft het nog altijd niet begrepen. Hij reduceert het mobiliteitsbeleid tot een infrastructuurbeleid uit de vorige eeuw. Dat is zoals een dokter die bij obesitas een maagvergroting voorschrijft.”

Positief sturen

“Om het fileprobleem aan te pakken moet minister Weyts het geweer van schouder veranderen. Wij vragen positieve maatregelen die het verkeer verminderen en de mobiliteitsvraag sturen. Daarvoor is niet alleen een slimme kilometerheffing nodig. Er is ook nood aan een frisse en positieve aanpak. Zo kan de minister bijvoorbeeld gezinnen die voor een autovrij leven kiezen belonen met 100 euro per maand. Dat is een stuk goedkoper dan 7,7 miljard euro voor vuilere lucht, meer lawaai en minder natuur,” zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker van Bond Beter Leefmilieu.

Weggegooid geld

“Het infrastructuurbeleid van Weyts is weggegooid geld. Naast de middelen voor de Oosterweelverbinding (3,5 miljard euro) en de uitbreiding van de Brusselse ring (1,5 miljard euro), stelt minister Ben Weyts nog eens 2,7 miljard bijkomende investeringen voor in infrastructuur,” besluit Jonathan Lambregs.

Gedeelde mobiliteit

Meer over Gedeelde mobiliteit