De Vlaamse omgevingsinspectie heeft een proces-verbaal opgesteld omdat Lantis PFAS-houdende gronden toegepast heeft onder snelwegencomplexen zonder dat ze daar een omgevingsvergunning voor had. (c) aleksandarlittlewolf via Freepik

BBL brengt milieuschandaal Lantis aan het licht: “148.000 ton PFAS-houdende gronden weggemoffeld onder het asfalt van de Oosterweelverbinding”

De Vlaamse omgevingsinspectie heeft een proces-verbaal opgesteld omdat Lantis PFAS-houdende gronden toegepast heeft onder snelwegencomplexen zonder dat ze daar een omgevingsvergunning voor had. (c) aleksandarlittlewolf via Freepik

Tussen november 2021 en december 2021 en tussen maart 2022 en april 2022, telkens nét voor de schorsing van technische verslagen door de Raad van State, heeft Lantis met voorbedachte rade grote delen van de Oosterweelverbinding aangelegd met tonnen PFAS-vervuilde grond. Dat maakt Bond Beter Leefmilieu bekend, nadat ze inzage kregen in het dossier. De milieukoepel reageert furieus: “Dit kan niet zonder gevolg blijven. De directie van Lantis is geen betrouwbare partner.”

De Vlaamse omgevingsinspectie heeft een proces-verbaal opgesteld omdat Lantis in 2021 en 2022 PFAS-houdende gronden toegepast heeft onder snelwegencomplexen aan de Scheldetunnel, de Knoop Sint-Anna en de Knoop Antwerpen West zonder dat ze daar een omgevingsvergunning voor had. De gronden zijn afvalstoffen en mochten niet zomaar gebruikt worden. Het PV met aanmaning werd maandag 9 oktober 2023 aan Lantis verzonden en tevens aan het parket overgemaakt voor verder strafrechtelijk onderzoek. 

Kan directie Lantis nog wel aanblijven?

Het is al de zoveelste fout in het Oosterweeldossier. Deze handeling van Lantis is opnieuw een signaal dat ze geen betrouwbare partner is om de PFAS-problematiek aan te pakken. Als je in het algemeen belang handelt, dan moffel je niet nog snel gronden weg wanneer je weet dat die binnenkort als gevaarlijk bestempeld worden. Zo simpel is het”, reageert Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu scherp.

De vraag luidt wat er met de illegale gronden moet gebeuren? Simpelweg regulariseren en de spons erover is geen optie. BBL eist dat er een onafhankelijke risico-evaluatie gebeurt en er een onderzoek plaatsvindt naar een legale en de minst milieubelastende oplossing. Daarnaast moet de Vlaamse Regering direct Lantis verplichten haar beschrijvend bodemonderzoek af te werken om de echte sanering van de Oosterweel te kunnen starten. 

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op verder onderzoek en strengere handhaving zodat er snel oplossingen kunnen komen, en om eventuele andere inbreuken uit te sluiten. 

“Het rapport spreekt van 148.000 ton vervuilde grond. Die verplaats je niet zomaar per ongeluk. Het is niet meer dan logisch dat dit zaakje uitgespit wordt: wie was op de hoogte, en wie nam het besluit? Lantis kan dit misdrijf niet zo maar juridisch mooipraten. Het is aan het parket om de juiste conclusies en straf te formuleren.”

De feiten dateren van voor het afsluiten van het saneringsverbond tussen de Vlaamse regering, Lantis, Natuurpunt Waasland, gemeente Zwijndrecht, burgerbeweging Zwijndrecht Gezond en Bond Beter Leefmilieu.

PFOS

Meer over PFOS