Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen op en rond de luchthaven van Schiphol vele malen de grenswaarden van industriële bedrijven overschrijdt. Foto: jannoon028 - Freepik.

Bedreigen ook kankerverwekkende stoffen de gezondheid rond Brussels Airport?

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen op en rond de luchthaven van Schiphol vele malen de grenswaarden van industriële bedrijven overschrijdt. Foto: jannoon028 - Freepik.

De ophef over de grote gezondheidskost door het vliegtuiglawaai rond Brussels Airport is nog niet gaan liggen, of er doemt al een ander gezondheidsprobleem op voor de omwonenden. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen op en rond de luchthaven van Schiphol vele malen de grenswaarden van industriële bedrijven overschrijdt. Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen rond de luchthaven vragen dat er ook voor Zaventem dringend onderzoek komt.

Kankerverwekkende uitstoot vliegtuigen 100 tot 3000 maal hoger dan normen voor industrie

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft, op vraag van de Nederlandse overheid, voor acht types kankerverwekkende vluchtige stoffen berekend wat de massastroom (= uitstoot per uur) is door de vliegtuigen die landen en opstijgen op Schiphol.

Uit de berekeningen blijkt dat voor zeven van de acht onderzochte stoffen de uitstoot door het vliegverkeer op en rond Schiphol een factor 100 tot zelfs 3000 maal hoger ligt dan de geldende Nederlandse normen voor industriële bedrijven.

Tabel: Gemiddelde uitstoot vliegverkeer Schiphol versus de normen die gelden voor industriële bedrijven

Stof

Gemiddelde uitstoot vliegverkeer Schiphol (g/uur)

Norm industriële bedrijven (g/uur)

1,3-Butadieen

756

2,5

Formaldehyde

5514

2,5

Benzeen

753

2,5

1-Methylnaftaleen

111

0,15

Naftaleen

242

0,15

2-Methylnaftaleen

92

0,15

Crotonaldehyde

463

0,15

De uitstootcijfers door de vliegtuigen zijn niet een-op-een te vergelijken met de uitstootcijfers door de industriële bedrijven, legt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu uit. “De uitstoot door de bewegende vliegtuigen wordt over een grotere oppervlakte verspreid dan bij een stilstaande schouw. Dat betekent dat meer verdunning optreedt, maar ook dat meer mensen blootgesteld worden aan deze stoffen. De uitstoot is bovendien het grootst wanneer de vliegtuigen stilstaan, rijden of dalen, waardoor ook de werknemers van de luchthaven ernstige gezondheidsrisico’s lopen.”

Dringend verder onderzoek nodig

Daniël Poesmans, inwoner van Steenokkerzeel en lid van de bewonersgroep Burgerforum Luchthavenregio, woont op een boogscheut van de luchthaven: “Ik woon al 75 jaar aan de rand van de luchthaven. Ook ik lig wakker van het vliegtuiglawaai en daarom vraag ik al jaren een verbod op nachtvluchten. Het nieuws dat het vliegverkeer tot drieduizend maal meer kankerverwekkende stoffen mag uitstoten dan een industrieel bedrijf, slaat me met verstomming.”

BBL en de bewonersgroepen rond de luchthaven vragen dringend verder onderzoek, zodat ze weten of de gezondheid van de omwonenden en die van de werknemers op en rond de luchthaven op het spel staat. Jasper Wouters, van Bond Beter Leefmilieu: “Minister Demir moet dringend laten onderzoeken hoe het zit met de uitstoot en concentraties van deze kankerverwekkende stoffen op en rond Brussels Airport, welke gezondheidsrisico’s de werknemers en omwonenden lopen en welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om de uitstoot en blootstelling terug te dringen. De overheid heeft de plicht de omwonenden en de werknemers te informeren over en te beschermen tegen de eventuele gezondheidsrisico’s die ze lopen.”

Stop de voorkeursbehandeling voor de luchtvaartsector

Voor de zoveelste keer blijkt dat de luchtvaartsector in Vlaanderen minder streng behandeld wordt dan de andere sectoren. Immers, de kerosine en vliegtickets worden nagenoeg niet belast. Bovendien gelden geen geluidsnormen rond de luchthavens en telt enkel de stikstofuitstoot van vliegtuigen die onder de 900 meter vliegen mee in de berekening van de stikstofdepositie. Het is niet meer dan normaal dat de Vlaamse Regering ook aan Brussels Airport vraagt om haar verantwoordelijkheid te nemen om de leefbaarheid van onze regio te vrijwaren.

Luchtvaart Luchtkwaliteit Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart, Luchtkwaliteit