Biobrandstoffen: een slecht idee van 1 miljard

Brandstofleveranciers moeten vandaag een verplicht percentage biobrandstoffen toevoegen aan de diesel en benzine die ze verkopen, wat de prijzen aan de pomp met zo’n 10 cent/l doet stijgen. - © Ale Sat

Biobrandstoffen: een slecht idee van 1 miljard

Brandstofleveranciers moeten vandaag een verplicht percentage biobrandstoffen toevoegen aan de diesel en benzine die ze verkopen, wat de prijzen aan de pomp met zo’n 10 cent/l doet stijgen. - © Ale Sat

In een nieuwe briefing lichten IEW en BBL door wat het Belgische biobrandstoffenbeleid de consument kost. Het resultaat is verbluffend: in totaal betalen de Belgische bedrijven en particulieren jaarlijks ongeveer 1 miljard euro extra door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen aan de pomp. Door de buitensporige voedsel- en brandstofprijzen stelden verschillende Europese landen hun biobrandstoffenbeleid al bij. Schrapt ook België de niet-duurzame biobrandstoffen uit haar beleid?

De prijzen van diesel en benzine flirten al een paar maanden met de 2 eurogrens. Een belangrijke oorzaak is natuurlijk de Russische inval in Oekraïne, maar ook de verplichte bijmenging van biobrandstoffen drijft de prijzen aan de pomp omhoog. Biodiesel en bio-ethanol zijn namelijk dubbel zo duur als hun fossiele variant. Toch moeten brandstofleveranciers een verplicht percentage biobrandstoffen toevoegen aan de diesel en benzine die ze verkopen, wat de prijzen aan de pomp met zo’n 10 cent/L doet stijgen.

“Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de verplichte bijmenging van biobrandstoffen ons jaarlijks ongeveer een miljard euro kost. Dit prijskaartje neemt de komende jaren mogelijk nog toe, want volgens het nationaal Energie- en Klimaatplan moet het bijmengingspercentage verder omhoog en er is op dit moment een gebrek aan sterk beleid om de totale brandstofconsumptie te doen dalen”, Naomi Cambien van BBL.

“Daarnaast zien we dat de prijs van biobrandstoffen onder de huidige voedsel- en energiecrisis sterker stijgen dan de prijs van fossiele brandstoffen.” De nieuwe inschatting van IEW en BBL is gebaseerd op de meest recente prijsinformatie en consumptiecijfers en ligt zo een stuk hoger dan een eerder ingeschatte meerkost van 300 miljoen euro op basis van prijsgegevens van 2013.

Biobrandstoffen worden verkocht als klimaatmaatregel, maar als we de emissies over de hele levenscyclus bekijken kleurt het plaatje bijzonder negatief.

Door de huidige spanningen hebben Tsjechië, Finland en Kroatië hun de verplichte bijmenging van biobrandstoffen al versoepeld. In Duitsland ligt de volledige uitfasering van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen op tafel. “Volgens de Europese regels is een veel lager bijmengingspercentage mogelijk, omdat ze inzien dat biobrandstoffen uit landbouwgewassen een nefaste impact hebben op klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en mensenrechten”, Noé Lecocq van IEW. “Helaas zetten we in België nog maximaal in op deze valse klimaatoplossing. De biobrandstoffen tellen niet mee in de emissiecijfers, door de bijmenging worden de klimaatdoelstellingen dus makkelijk behaald. Zo wordt de nodige transitie - weg van wagens met verbrandingsmotor - vertraagd.”

De Belgische biobrandstoffen zijn voornamelijk geproduceerd uit landbouwgewassen, wat de landbouwgrond, biodiversiteit en de voedingssector stevig onder druk zet. Ook ons klimaat heeft er geen baat bij. “Biobrandstoffen worden verkocht als klimaatmaatregel, maar als we de emissies over de hele levenscyclus bekijken kleurt het plaatje bijzonder negatief. 2 Mton CO2-equivalenten werden er in 2020 extra uitgestoten door de consumptie van biodiesel uit palm-, soja- en koolzaadolie. Er is dus niets ‘bio’ aan biobrandstoffen”, Naomi Cambien van BBL.

De Belgische regering bereikte al een akkoord over de uitfasering van palm- en sojaolie. Ook over een algemene verlaging het bijmengingspercentage wordt al een hele tijd onderhandeld, op basis van voorstellen van de ministers van Energie en Klimaat. Vooruit, Ecolo en Groen lieten al weten dat ze voorstander zijn van een verlaging. Door tegenkanting van o.a. Open VLD, CD&V en MR laat het resultaat echter op zich wachten. “Het is tijd voor een doorbraak in het dossier, zeker in het licht van de huidige voedsel- en brandstofcrisis. Wij roepen op tot een snelle uitfasering van alle biobrandstoffen uit landbouwgewassen”,  Noé Lecocq van IEW.

Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Biomassa & biobrandstoffen