Bond Beter Leefmilieu en Ecolife gaan 5 innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecolife gaan, samen met de provincie Vlaams-Brabant, in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden. De projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties. Het gaat om de klimaatprojecten in Asse, Diest, Herent en Liedekerke en het klimaatplatform van de gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De begeleiding is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

5 projecten als symbool voor klimaatbeleid van de toekomst

 

De vijf projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties.

De ‘straat met het beste klimaat’ in Asse

In Asse wil men wijken laten participeren aan de uitvoering van het klimaatplan. Wijkcomités en verenigingen worden uitgenodigd en ondersteund om samenaankopen rond isolatie of zonnepanelen, leefstraten, autodelen... te organiseren. De wijk met de meeste inspanningen wordt beloond met een klimaatneutraal buurtfeest!

‘Diest is om op te eten’ in Diest

Via een grote en integrale campagne over duurzame voeding (o.a. seizoensgebonden groenten, streekproducten, minder vlees, voedselverspilling, korte keten, fair trade) worden inwoners, scholen, verenigingen en middenstand op een positieve manier gestimuleerd om hun gedrag aan te passen. Enkele acties zijn: kookworkshops rond voedselverlies en een pop-up restaurant rond duurzame voeding.

‘Renovatie aan huis’ in Liedekerke

Liedekerke wil een integrale renovatiecampagne starten, met de inzet van o.a. een thermografische scan, een renovatiebegeleiding op maat in combinatie met een wijkgerichte aanpak. Op deze manier wil Liedekerke wijk per wijk aanpakken zodat het volledige patrimonium kan gerenoveerd worden.

Klimaatplatform Pajottenland en Zennevallei

Het Klimaatplatform ‘Pajottenland en Zennevallei’ brengt alle actoren (overheden, adviesraden, middenveld, verenigingen, bedrijven, landbouwers, gezinnen) in de gemeenten Beersel, Halle, Gooik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw samen die actief zijn rond duurzame energie, mobiliteit, voedselvoorziening en duurzame economie. De krachten worden gebundeld om nieuwe acties rond klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling te realiseren. Op die manier werkt dit Klimaatforum als een incubator rond lokaal klimaatbeleid en is het de motor van concrete klimaatacties.

De auto- en fietsdeelgroep in Herent

Inwoners van Herent willen dat er massaal gebruik wordt gemaakt van deelauto’s en deelfietsen om de toenemende verkeerscongestie en parkeerdruk in Herent aan te pakken. Ze hebben daarom een auto- en fietsdeelgroep opgericht, willen deze ferm uitbreiden en zoeken naar de steun van nieuwe partners.

Gemeenten willen tegen 2020 minstens 20% CO2 reduceren

“Al deze gemeentebesturen hebben recent de Europese Burgemeestersconvenant ondertekend en geven daarmee aan dat ze tegen 2020 minstens 20% CO2 willen reduceren. Dit engagement vergt een integraal en doortastend lokaal klimaatbeleid, waarbij verschillende diensten heel nauw met elkaar samenwerken, maar daarbij ook alle kansen geven aan particuliere initiatieven. Alleen zo’n samenwerking levert innovatieve projecten op,” zegt Mike Desmet van Bond Beter Leefmilieu.

De provincie Vlaams-Brabant, BBL en Ecolife zetten al jaren in op lokaal klimaatbeleid. Gemeentebesturen zijn het ideale niveau om initiatieven van onderuit te stimuleren en om partners op lokaal niveau samen te brengen. Er zijn voorbeelden genoeg die aantonen dat klimaatbeleid ook vanuit het lokale niveau kan worden vorm gegeven. Getuige daarvan is de Vlaams-Brabantse klimaattop, waarbij 15 lokale klimaatpioniers werden vooruit geholpen door meer dan 200 vrijwilligers.

De provincie Vlaams-Brabant maakt 53.625 euro vrij voor dit project.

Ecolife