Bond Beter Leefmilieu luidt alarmbel over regeringsonderhandelingen: tot 2030 wachten op schone lucht is geen optie

Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakt zich steeds meer zorgen over de Vlaamse regeringsonderhandelingen. De onderhandelende partijen zetten niet door met de kilometerheffing voor personenwagens, en ze stellen geen evenwaardig alternatief voor. Daardoor zal Vlaanderen de bindende doelstellingen voor luchtkwaliteit, klimaat of natuur hoogstwaarschijnlijk niet halen. Dat ondermijnt ook de juridische grond voor alle grote ontwikkelingen in Vlaanderen die de emissies nog zullen doen stijgen.

Vlaanderen moet tegen 2030 de CO2-emissies van onder andere transport (non-ETS) met 35% verminderen. Tegelijk moet het in Antwerpen en Gent de norm halen voor stikstofdioxiden in de buitenlucht. Ook het behalen van de emissieplafonds voor 2030 uit de Europese NEC-richtlijn en de daling van de depositie van stikstof in natuurgebieden, vergen nog aanzienlijke inspanningen. In de plannen die de vorige Vlaamse regering als ontwerp goedkeurde, speelde de slimme kilometerheffing voor personenwagens een cruciale rol voor het behalen van die bindende doelstellingen rond klimaat en luchtkwaliteit. Die kilometerheffing zou zorgen voor 12% minder autokilometers tegen 2030 in vergelijking met 2015, de uitstoot zou evenredig dalen. 

Geen alternatief voor kilometerheffing

“Het is onbegrijpelijk dat er na een maand onderhandelen nog geen alternatief voor de kilometerheffing personenwagens op tafel ligt. Dat is nodig want het verkeer stoot te veel te veel C02 en NOx uit in Vlaanderen. Naast het uitbouwen van kwalitatief openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur moet er ook ingezet worden op minder voertuigkilometers om de doelstellingen te halen. De slimme kilometerheffing is hiervoor een geschikt instrument. Als ze er niet komt moet Vlaanderen net zoals in Nederland razendsnel gaan met het emissievrij maken van het voertuigenpark, waarbij de laatste wagen die CO2 uitstoot in 2030 wordt verkocht.”

Grote investeringsprojecten op de helling

“De startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen stelde voorop aangegane engagementen rond klimaat, luchtkwaliteit of natuur te halen. Maar bijkomend, doeltreffend beleid ontbreekt op de onderhandelingstafel”, reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL. Dat minder en emissievrij verkeer goed is voor het klimaat en de luchtkwaliteit is geweten. Maar ook de juridische zekerheid voor grote projecten die voor bijkomende CO2 of NOx emissies zorgen, hangt ervan af.

Juridische obstakels

“Grote investeringen in Antwerpen, zoals de uitbreiding van de haven of de nieuwe installaties van Ineos, zorgen voor flink wat bijkomende luchtvervuiling. Als de bewoners van Antwerpen nu al te veel stikstofoxiden inademen of te veel stikstof de nabij gelegen natuur aantast, dan zullen de projecten op juridische procedures botsen. Kortom het schrappen van de kilometerheffing en het uitblijven van een alternatief, maakt grote projecten in Antwerpen en elders in Vlaanderen juridisch extra kwetsbaar”, besluit Bienstman.

Luchtkwaliteit Klimaatbeleid

Meer over Luchtkwaliteit, Klimaatbeleid