Oosterweelwerf

 Het principe “de vervuiler betaalt” moet luider klinken dan ooit. - © Fons Heijnsbroek

Bond Beter Leefmilieu stapt mee in rechtszaak tegen bouwheer Oosterweel: “precedent voor élke werf in Vlaanderen”

 Het principe “de vervuiler betaalt” moet luider klinken dan ooit. - © Fons Heijnsbroek

Bond Beter Leefmilieu stapt mee in de milieustakingsvordering tegen Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbining en aannemerscollectief Rinkoniën. “Het PFOS-dossier vormt een belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen: de overheid moet haar eigen milieuregels volgen, ze moet bodemnormen hanteren die de volksgezondheid en het milieu beschermen en ze moet de vervuiler laten betalen voor de kosten. BBL sluit zich daarmee aan bij de eisen van Grondrecht, Thomas Goorden en Greenpeace. 

Wat moet er volgens BBL gebeuren? Eerst en vooral is er nood aan maatregelen om te vermijden dat de PFOS nog verder verspreid geraakt. Die vraag is in lijn met de aanbevelingen van het rapport Karl Vrancken (juli 2021). Daarnaast is een duidelijk plan nodig om de hele site te saneren, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Tot slot moeten de vervuilde gronden behandeld worden als toxisch afval. 

Het arrest van Raad van State kan niet zonder gevolg blijven. De gronden ter hoogte van de Oosterweelwerken en de berm die op het terrein van 3M zou komen, moeten beschouwd worden als toxisch afval. Daar zijn volgens de Europese POP-verordeningen vergunningen voor stortplaatsen voor nodig. Zolang dit niet in orde is, kunnen de werken niet zomaar doorgaan.

Als we dit laten passeren, staat de deur open voor graven in rotzooi op elke werf in Vlaanderen

Oosterweel is belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen

Op de Oosterweelwerf moeten alle geldende Vlaamse & Europese afvalwetgevingen gevolgd worden en uiteindelijk moet de hele werkzone gesaneerd worden. Het is noodzakelijk dat de Vlaamse overheid Lantis verplicht om met een doordacht saneringsplan te komen, dat de kost van de saneringen voor alle saneringstechnologieën doorrekent, inclusief de optie om een saneringsfabriek op de site te laten werken. Daarnaast moet de overheid een nieuw normenkader opstellen, dat het milieu en de omwonenden de nodige bescherming biedt. Tot slot is er nood aan  een actieplan voor de sanering. 

De aanpak van de toxische vervuiling op de Oosterweelwerf is een belangrijk precedent voor heel Vlaanderen”, stelt Tycho Van Hauwaert. “Als we dit laten passeren, staat de deur open voor graven in rotzooi op elke werf in Vlaanderen.”

Waar moeten we nu naartoe? 

Het is aan de de Vlaamse Overheid om de saneringsplicht door te duwen. Niet enkel op de 3M-terreinen, maar in de hele zone van de werken. We verwachten trouwens dat de Vlaamse Overheid de kosten van die sanering verhaalt op de vervuiler, zodat de belastingbetaler hier niet voor moet opdraaien. Het principe “de vervuiler betaalt” moet luider klinken dan ooit. 

PFOS Greenpeace

Meer over PFOS