Bouw het aantal salariswagens af en maak alle bedrijfswagens emissievrij voor 2025

Laurien wil als Minister voor de Toekomst onze mobiliteit schoner maken en weer vlot trekken. Het is moeilijk uit te maken wat sterker is: het netwerk of de kennis van zaken van deze gedreven bio-ingenieur. Ze doet dit voorstel omdat we allemaal recht hebben op vlot vervoer en propere lucht.

De cijfers

Klik je gordel vast, hier volgen een aantal duizelingwekkende cijfers: in 2015 hadden 425.000 werknemers en 122.000 bedrijfsleiders een salariswagen, die ze ook voor privéverplaatsingen gebruiken. Wie zo’n bedrijfswagen heeft, neemt vaker de auto naar het werk en legt dubbel zoveel kilometers per jaar af: 29.000 in plaats van 15.000 voor wie geen bedrijfswagen heeft. Een op de drie auto’s die in de files naar Brussel staan, is een bedrijfswagen. Meer dan 80 procent van die auto’s zijn diesels. Volgens de meest conservatieve berekeningen van respectievelijk de OESO en de ULB verliest de overheid tussen de 2 en 2,3 miljard euro aan belastinginkomsten door de regeling rond salariswagens.

Voordeel en vervuiling uitfaseren

In ons land rijden er zo gigantisch veel bedrijfswagens rond, omdat ze van een fiscale gunstregeling genieten. Lees: het is voor bazen veel goedkoper om het loon van hun werknemers uit te keren in dieselverbruik en wagengebruik dan om hen gewoon te betalen in euro’s. Het IMF, de OESO en de Europese Commissie wezen al allemaal verschillende keren op deze absurde situatie. 

Hoe kunnen we dat rechttrekken? Eenvoudig is het niet. Elke fiscale hervorming heeft een effect op het loonpakket van werknemers of bedrijfsleiders die van de gunstregeling genieten. Daarom willen we het voordeel geleidelijk uitfaseren. In tussentijd zorgen we al voor een aantal maatregelen waardoor het systeem op zijn minst wat minder vervuilend wordt.

Concreet stellen we voor om de terugbetaling van tankkosten voor privéverplaatsingen met een bedrijfswagens niet langer fiscaal te bevoordelen vanaf 2020. Het globale belastingvoordeel geldt in 2023 enkel nog voor emissievrije bedrijfswagens - dat wil zeggen dat ze rijden op elektriciteit of groene waterstof. Richting 2030 verdwijnt ook voor hen dat voordeel stap voor stap, door beetje bij beetje het voordeel van alle aard op te trekken en de aftrekbaarheid van de wagenkosten te verlagen.

Als de 15 miljard kilometer die bedrijfswagens bij benadering jaarlijks afleggen emissievrij worden, daalt de CO2-uitstoot met 1,7 miljoen ton per jaar en wordt onze lucht een pak schoner.

Elektrische wagens Luchtkwaliteit

Meer over Elektrische wagens, Luchtkwaliteit