Een historische beslissing voor milieu, gezondheid en klimaat - © Ivan Shilov

Brussel bant de verbrandingsmotor: wanneer volgen Gent en Antwerpen?

Een historische beslissing voor milieu, gezondheid en klimaat - © Ivan Shilov

Vanaf 2030 mogen wagens en bestelwagens op diesel onze hoofdstad niet meer in en vanaf 2035 geldt hetzelfde voor wagens op benzine, LPG en CNG. Bond Beter Leefmilieu juicht deze historische beslissing voor milieu, gezondheid en klimaat toe. Wanneer volgen Gent en Antwerpen?

Luchtvervuiling is het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Denk daarbij aan astma, beroertes, allergieën en diverse kankers. In ons land is luchtvervuiling elk jaar verantwoordelijk voor ongeveer 7.600 vroegtijdige overlijdens door blootstelling aan fijn stof (PM2,5), 1.600 door blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) en 180 door blootstelling aan ozon (O3). Een historische beslissing voor de volksgezondheid dus. 

Bovendien is het ook een stap in de goede richting om de klimaatdoelstellingen te halen. Ruim voor 2030 moet de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor namelijk stoppen. Deze stadsban zal die omslag versnellen.

Wanneer volgen Gent en Antwerpen?

Brussel gebruikt de lage-emissiezone (LEZ) als instrument om verbrandingsmotoren uit het stadscentrum te weren. Een verstandige strategie: een LEZ  doet de emissies meteen dalen, maar heeft ook een invloed op het voertuigenpark van de toekomst. Mensen zullen minder vaak kiezen voor een wagen. Wie toch een nieuwe wagen aankoopt, zal vaker kiezen voor een elektrisch model. 

“We roepen Gent en Antwerpen op om net als Brussel fossiele wagens en bestelwagens te weren tegen 2030-2035. Ook Gentenaars en Antwerpenaars hebben recht op schone lucht”, stelt Laurien Spruyt, expert mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu.

Haalbare kaart voor alle Brusselaars

Elektrische wagens worden almaar goedkoper. Recent toonde een nieuwe BloombergNEF-studie in opdracht van Transport & Environment (T&E) nog aan dat lichte elektrische auto's en bestelwagens al vanaf uiterlijk 2027 in elk voertuigsegment in Europa goedkoper zullen zijn dan voertuigen op fossiele brandstoffen. Ook in aankoop, niet enkel meer na langdurig gebruik. Bovendien zal de recent besliste elektrificatie van de bedrijfswagens een boost geven aan de (goedkopere) tweedehandsmarkt. 

Toch zal zo’n wagen niet voor iedereen betaalbaar zijn. Bij de uitrol van de maatregel heeft Brussel dan ook speciale aandacht besteed om het risico op mobiliteitsarmoede tegen te gaan. Het Gewest zet in op de uitrol van kwalitatief openbaar vervoer en een veilige fietsinfrastructuur om op die manier aantrekkelijke alternatieven voor de wagen aan te bieden.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit