Brussels Airport wil uitbreiden. Is dat wel een goed idee?

De luchthaven van Zaventem wil fors groeien: van 23 miljoen passagiers vandaag naar 40 miljoen tegen 2040. Daarvoor maakte uitbater Brussels Airport Company (BAC) een strategisch plan op. Het meest opmerkelijke is het voorstel om een van de landingsbanen te verlengen tot 4 kilometer, zodat vliegtuigen er ook kunnen opstijgen. In de dichtbebouwde omgeving rond de luchthaven roepen deze plannen veel protest op, vooral omwille van de geluidsoverlast. De impact op klimaat en luchtkwaliteit blijft onduidelijk. 

Verborgen agenda?

Verschillende actiecomités en verenigingen rond de luchthaven bundelen de krachten door het burgerforum Groene Vallei op te richten. Groene Vallei wil 15.000 handtekeningen inzamelen om gehoord te worden in het Vlaams Parlement. Daarnaast start het burgerforum met een eigen informatieronde over de uitbreidingsplannen. 

Volgens hen is een uitbreiding niet nodig en heeft BAC een verborgen agenda. Voor het faillissement van Sabena telde Zaventem 340.000 vliegbewegingen per jaar, nu zijn er dat er 100.000 minder. Er is dus nog veel capaciteit over voor extra vliegbewegingen. 

Brussel vs. Vlaanderen

De echte reden van de uitbreidingsplannen is volgens het forum dat men de vluchten over Brussel wil beperken. Brussel heeft namelijk strikte geluidsnormen voor vliegtuiglawaai, Vlaanderen niet. Als die normen worden overschreden, kunnen boetes volgen. Door de startbaan te verlengen, kunnen de vluchten naar het oosten worden verschoven. En dat gaat dan weer in tegen het spreidingsplan.

"De verlengde landingsbaan zou tot aan het Silsombos komen, een waardevol natuurgebied"

De voorgestelde verlenging van de landingsbaan is ook problematisch voor de natuur. De verlengde baan zou tot vlak aan het Silsombos komen, een waardevol natuurgebied dat beschermd is door de Europese Habitat-richtlijn. Dat Silsombos is een onderdeel van ‘De Groene Vallei’, een natuurlijke oase van rust in het drukbevolkte gebied tussen  Brussel, Leuven en Mechelen. Bovendien vraagt de luchthaven ook een rechtstreekse aftakking vanaf de E40, wat opnieuw ten koste zou gaan van de weinige open ruimtes in de omgeving.

Impact op lucht en klimaat? 

Wat de gevolgen van de uitbreiding op de luchtkwaliteit en het klimaat zouden zijn, werd niet onderzocht in het strategisch plan. De strategische visie stelt alleen dat moderne vliegtuigen minder vervuilen en minder verbruiken. Daarmee lijkt voor Brussels Airport de kous af. 

Een recent onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij wees nochtans uit dat de vervuiling door fijnstof rond de luchthaven vergelijkbaar is met die rond een autostrade. Die verhoogde luchtvervuiling is meetbaar tot op 7 kilometer van de luchthaven. Dit onderzoek toonde een duidelijk verband aan tussen het aantal vliegbewegingen, de windrichting en de verhoogde fijnstofconcentratie in de lucht. 

Ook de impact van de uitbreiding op de klimaatopwarming is niet in beeld gebracht in het strategisch plan. Nu al is luchtvaart verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als de voorspellingen kloppen, zal dat in 2050 de helft tot tweeënhalf keer zoveel zijn. 

Minder auto’s met meer parkings?

Het strategisch plan stelt verder als ambitie voorop dat het aandeel autoverkeer naar de luchthaven moet dalen van 70% vandaag naar 50% in 2040. Dat vraagt extra investeringen in openbaar vervoer. Tegelijk wil de luchthaven wel de parkeermogelijkheden uitbreiden. Dat lijkt niet erg consequent. 

Klimaatbeleid Luchtvaart Natuurgebied

Meer over Klimaatbeleid, Luchtvaart, Natuurgebied