Clausules standaardbestek voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben waarin grondstofkringlopen worden gesloten. Een hip concept, een groot begrip ook, dat aan vele aspecten van de samenleving raakt. Maar hoe maak je die circulaire economie in de praktijk waar? De rol van overheden hierin is onmiskenbaar: met hun aankoopbeleid kunnen ze circulaire producten en diensten een boost geven. ICT is een belangrijke productcategorie met een grote impact op mens en milieu. Met dit standaardbestek geven we u als lokaal bestuur een heel concreet instrument om die twee samen te brengen: als grote consument van ICT hebben overheden een belangrijke invloed op ICT-bedrijven, door deze criteria te gebruiken in uw aankoopbeleid stimuleert u hen om de productieketen structureel te verduurzamen.

Wat vindt u in dit document? Een verzameling van haalbare en impactvolle clausules voor de opmaak van een bestek inzake circulaire aankoop van ICT-apparatuur. Voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificaties…) worden enkele clausules voorgesteld die letterlijk of met enige aanpassing kunnen worden overgenomen. Bij het onderdeel gunningscriteria zijn de clausules ingedeeld volgens het schema met circulaire doelstellingen en strategieën dat ontwikkeld is door Vlaanderen Circulair in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. Ook wordt bij elke clausule richtlijnen gegeven over hoe het criterium kan worden geverifieerd. Als laatste geven we telkens ook enkele opmerkingen mee die aandacht verdienen.

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact van ICT-apparatuur en tegelijkertijd de hefboomfunctie van overheidsaankopen aan te kaarten. 

De opmaak van de clausules voor circulair aankopen van ICT-apparatuur was een echt huzarenstukje. De productcategorie ICT is namelijk erg complex en snel evoluerend. Gelukkig kon ik terugvallen op vele enthousiastelingen met verschillende vormen van expertise en ervaring. Eerst en vooral wil ik mijn projectpartner Liesbeth Taverniers bedanken om de lokale besturen en de interne medewerkers van de Provincie Antwerpen te motiveren. Heel veel informatie verkreeg ik via de het netwerk van de Green Deal Circulair Aankopen. Zo leverden niet alleen de leden, maar ook de organiserende partners Vlaanderen Circulair en VVSG relevante informatie. Daarnaast kon ik voor al mijn vragen rond duurzaamheid van ICT-apparatuur, milieukeurmerken en nuttige contacten terecht bij Els Verwimp, expert duurzame overheidsopdrachten bij de Vlaamse Overheid. Ook kreeg ik hulp van de noorderburen die een gelijkaardig netwerk als de Green Deal in Vlaanderen hebben. Tot slot nog veel dank aan Maarten Depypere van iFixit, Arjen Workum van Aliter Networks en de vele medewerkers van CATAPA.

Circulaire businessmodellen Circulaire aankoop van ICT

Meer over Circulaire businessmodellen