CO2-uitstoot van wagens: de feiten (rapport)

Transport is de grootste bron van broeikasgasemissies in Europa. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) is maar liefst 27% van de totale CO2-uitstoot van de EU afkomstig van de transportsector. Meer dan twee derde van deze emissies is afkomstig van personenwagens en bestelbussen. Transport is de enige sector waarvan de emissies toegenomen zijn sinds 1990. Zo droeg de sector bij aan de stijging van de totale emissies van de EU in 2015. De transportgerelateerde emissies namen verder toe in 2016 en in 2017 steeg het EU-olieverbruik (een goede graadmeter voor de CO2-uitstoot van transport) aan het snelste tempo sinds 2001.

In 2018 beslist de Europese Commissie over nieuwe normen voor personenwagens en bestelbussen in 2025 en 2030. Daardoor is het debat rond de klimaatimpact van vervoer opnieuw brandend actueel.

Naar aanleiding van dit debat bracht Transport & Environment een nieuw rapport uit. Dit rapport onderzoekt de vooruitgang die Europa boekt bij het koolstofarm maken van personenmobiliteit, in het bijzonder van wagens. Het presenteert indicatoren uit een breed scala van bronnen waaruit blijkt dat de vooruitgang is vertraagd en veel van de onderliggende trends in strijd zijn met wat nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

> Lees er alles over in het rapport (Engelstalig)

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit