"Compromis rond Oosterweel is een goeie stap voor het leefmilieu en de leefbaarheid in Antwerpen"

Vandaag is het historisch compromis van de actiegroepen, de regering en het stadsbestuur voor de Oosterweelverbinding bekend gemaakt. De Oosterweelverbinding wordt een lightversie, enkel voor stadsverkeer. Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer zal via de haven lopen, verder weg van de stad. Met een slimme verkeerssturing wordt ingezet op minder autoverkeer in de stad, zodat er meer ruimte blijft voor fiets en openbaar vervoer. 

"Deze oplossing zal zorgen voor minder autoverkeer en dus minder luchtvervuiling in de stad. De aangekondigde overkapping zal zorgen voor extra ruimte voor groen, minder geluidsoverlast en gezondere lucht. Dit compromis is een stap vooruit voor het leefmilieu en de leefbaarheid in Antwerpen en krijgt dan ook de volle steun van Bond Beter Leefmilieu. We verwachten dat nu ook alle onderdelen ervan worden uitgevoerd," zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker ruimte bij Bond Beter Leefmilieu. 

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit