Sfeerbeeld van betoging door collectief 'Wij liggen er wakker van', november 2023 

Dertien organisaties vechten vergunning Brussels Airport aan

Sfeerbeeld van betoging door collectief 'Wij liggen er wakker van', november 2023 

De nachtvluchten op Zaventem zadelen meer dan 150.000 omwonenden op met ernstige slaapproblemen, wat op zijn beurt het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Dat wordt nog versterkt door de luchtvervuiling van vliegtuigen.

Dertien milieuorganisaties en bewonersgroepen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor Brussels Airport. Door die vergunning kan de luchthaven verder groeien, ten koste van de gezondheid van honderdduizend omwonenden, de leefomgeving en het klimaat. De voorwaarden in de vergunning zijn ruim onvoldoende om de gezondheid te beschermen tegen dag- en nachtlawaai en om de impact op het klimaat en de omgeving van de luchthaven te beperken.

De nachtvluchten op Zaventem zadelen meer dan 150.000 omwonenden op met ernstige slaapproblemen, wat op zijn beurt het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Dat wordt nog versterkt door de luchtvervuiling van vliegtuigen. De factuur voor de volksgezondheid loopt elk jaar tot honderden miljoenen op. Dat bleek nogmaals uit het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat ervoor pleit om nachtvluchten af te bouwen. Toch bevat de vergunning voor de luchthaven amper doeltreffende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Een afbouw van nachtvluchten komt er niet, ook niet op langere termijn, hoewel uit een onderzoek van Transport & Mobility Leuven blijkt dat een verbod op nachtvluchten nauwelijks jobs kost en zelfs tot meer kwaliteitsvolle banen kan leiden. 

De meest lawaaierige vliegtuigen mogen in het weekend weliswaar niet langer landen of opstijgen tussen 23 uur en 7 uur. Dat zal de geluidsoverlast iets verminderen tijdens weekendnachten, maar laat de werkdagen ongemoeid. Hebben omwonenden geen nachtrust nodig tijdens de werkweek? In het milieu-effectenrapport werd slaapverstoring onvoldoende onderzocht, in de vergunning zijn evenmin voldoende maatregelen opgenomen om de nachtrust te beschermen. Dat is een juridische grond om de vergunning te vernietigen.  

Een andere reden waarom we deze vergunning aanvechten is het klimaat. De vergunning legt de ongebreidelde groei van de luchtvracht en het aantal passagiers geen strobreed in de weg. Dat zal onvermijdelijk zorgen voor een grotere klimaatimpact van de luchthaven. Het MER en de vergunning houden onvoldoende rekening met die klimaatimpact. Dat is in strijd met nationale en internationale milieuwetgeving. Het ondermijnt bovendien de klimaatinspanningen door andere sectoren. Ook daarom vragen wij om deze vergunning te vernietigen. 

Een derde motivatie om naar de rechtbank te stappen is de natuur. Natuurgebieden in de omgeving hebben nu al zwaar te lijden, onder meer door de enorme stikstofuitstoot van vliegtuigen. Die zal verder toenemen. Ook daar worden amper maatregelen tegenover gesteld in de vergunning. En dat kan niet volgens de Europese en Vlaamse natuurwetgeving. 

De beroepsindieners klagen tot slot ook aan dat het Milieueffectenrapport enkel uitgaat van één maximaal groeiscenario voor de luchthaven en geen alternatieven onderzocht, hoewel dat volgens de wetgeving verplicht is.

De dertien verenigingen die de vergunning aanvechten zijn: 

 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Dryade vzw
 • Climaxi vzw
 • Grootouders voor het klimaat vzw
 • BOREAS vzw
 • Sterrebeek 2000 vzw
 • AWACSS vzw
 • Solidair Tervuren Overijse vzw
 • Milieusteunpunt Huldenberg vzw
 • Wake Up Kraainem vzw
 • BUTV vzw
 • Natuurpunt Oost-Brabant vzw
 • Natuurpunt Noord West-Brabant vzw

Contactpersonen

 • Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu (voor Nederlandstalige pers)
 • Bertrand Waucquez, BUTV (voor Frans- en Nederlandstalige pers)
 • Elisabeth de Foestraets, Wake Up Kraainem (voor Franstalige pers)

 

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart