Dit is de rol van elektrische wagens in de energietransitie

Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de transportsector dringend koolstofvrij worden. Daarom wil Frankrijk het aantal elektrische wagens fors uitbreiden, tot enkele miljoenen in 2030. Maar hoe moeten die voertuigen ingezet, geproduceerd en gerecycleerd worden, en wat is hun rol in de energietransitie? Heel wat stakeholders staken in Frankrijk de koppen bij elkaar en trekken lessen die we ook naar Vlaanderen kunnen meenemen.

NGO’s en auto-industrie samen rond de tafel

Om een antwoord op deze vragen te formuleren brachten la Fondation pour la Nature et l’Homme en de European Climate Foundation een brede waaier aan stakeholders (o.a. vertegenwoordigers van de auto-industrie, batterijproducenten, energiespecialisten en NGO’s) samen. Aan de hand van een unieke multi-stakeholderstudie onderzochten ze hoe Frankrijk elektrische wagens kan inzetten met een minimale milieu-impact over de hele levenscyclus van de voertuigen. Hierin gaat de studie verder dan andere levenscyclusanalyses, door ook de impact van recyclage, vehicle-to-grid-toepassingen, hergebruik van batterijen en de opslagcapaciteit van de batterijen mee in rekening te brengen.

We geven een overzicht van de belangrijkste conclusies. Die zijn relevant voor elk land of elke regio, ook voor Vlaanderen dus.

Grootste milieuwinst bij 100% hernieuwbare energie

De impact van elektrische voertuigen op het klimaat en het milieu hangt af van de herkomst van de gebruikte elektriciteit. Elektrische voertuigen boeken de grootste milieuwinst als hun elektriciteit afkomstig is van 100% hernieuwbare energie en dus niet van fossiele of nucleaire energie.

Elektrische wagens stoten minder CO2 uit dan een diesel- of benzinewagens

In Frankrijk zijn de broeikasgasemissies veroorzaakt door de productie, het gebruik en de recyclage van elektrische voertuigen, momenteel 2 tot 3 keer lager dan die van benzine- en dieselvoertuigen. Een elektrische sedan (vierdeurs met afgezonderde kofferbak) stoot gemiddeld 2 keer (of 44%) minder uit dan een dieselauto met hetzelfde bereik (26t CO2-eq versus 46t CO2-eq). Een elektrische stadsauto stoot gemiddeld 3 keer minder broeikasgassen uit dan een stadsbenzinewagen (12t CO2-eq versus 33t CO2-eq).

Productie volgens principes van circulaire economie = cruciaal

Maar liefst 40% van de ecologische voetafdruk van een elektrisch voertuig is gelinkt aan de productie van de batterij. De principes van een circulaire economie hanteren, vormt een cruciale voorwaarde om de milieu-impact van de productie te verminderen en de duurzaamheid van elektrische wagens te garanderen. Dit geldt voor alle stappen in de keten: van batterijontwerp (ecodesign en ontwikkeling van nieuwe chemicaliën) tot recyclage. Door de batterijen van oude elektrische voertuigen te hergebruiken voor de opslag van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong, worden de grondstoffen in de batterijen optimaal benut. Het optimaliseren van het gebruik van de elektrische wagens (door ze bijvoorbeeld te delen) levert nog meer milieuwinst op.

Elektrische wagens als schakel in hernieuwbare elektriciteitssysteem

Het milieuvoordeel van elektrische wagens vergroot verder als de wagens diensten aan het elektriciteitssysteem leveren en ingeschakeld worden voor zogenaamde vehicle-to-grid-toepassingen. Wanneer het elektrische voertuig geparkeerd staat en aangesloten is op het net, kan het een deel van de elektriciteit in de batterij naar het net exporteren of, omgekeerd, vanuit het net importeren. Zo kunnen elektrische voertuigen helpen om piekbelasting/overbelasting op te vangen of overschotten aan hernieuwbare energie te absorberen. Dit helpt de transitie naar 100% hernieuwbare energie een stap vooruit.

> Ontdek hier alle details over de studie.

> Lees hier de samenvatting van de studie.

Meer weten?

Elektrisch rijden en autodelen: veelgestelde vragen

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens