Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Drie ngo’s dagen België voor de rechter vanwege illegale toelating van risicovolle pesticiden

Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Vlaanderen heeft meer dan 2000 hectaren serreteelt. Het is van belang dat omwonenden, maar ook de nabijgelegen natuur, afdoende beschermd worden.

Bond Beter Leefmilieu, Nature & Progrès en PAN Europe dagen België voor de rechter vanwege illegale toelatingen van risicovolle pesticiden. De Europese verordening stelt duidelijk dat pesticiden met de stof abamectine zo risicovol zijn dat ze niet meer gebruikt mogen worden, behalve in een volledig gesloten systeem. België interpreteert die voorwaarde erg losjes, laat het gebruik in open lucht voorlopig toe, en verlengde het gebruik van de potentieel schadelijke stof in inlooptunnels zelfs voor 15 jaar. “Deze Europese wetgeving is gemaakt om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, maar de Belgische staat lapt die aan haar laars”, klinkt het. 

Afgelopen april gaf België 3 nieuwe toelatingen voor de op abamectine gebaseerde insecticiden Acaramik, Safran en Vargas. Omwille van de potentiële schadelijkheid voor biodiversiteit, besloot Europa om het gebruik enkel nog toe te laten in gesloten systemen “om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen, en om het vastgestelde hoge risico voor in het water levende organismen en wilde, niet tot de doelsoorten behorende landdieren te beperken”.

De federale overheid neemt echter een loopje met de definitie van een gesloten systeem. In de Belgische richtlijn is het voldoende dat een bovenkant en zijwanden afgesloten zijn met een niet-waterdoorlatende afdekking. Zo zet ze de deur open voor o.a. inlooptunnels, waar pesticiden via ramen, deuren en bodem kunnen “lekken”. De Belgische definitie is in strijd met de definitie in de Europese wetgeving, stellen de ngo’s, die menen dat België hierdoor onverantwoorde risico’s neemt. 

Virginie Pissoort, campagnevoerder bij Waalse vzw Nature et Progrès Belgique, stelt: “Hoewel de Europese wetgeving duidelijk definieert dat een permanente kas een gesloten systeem is, heeft België zijn eigen richtlijn gecreëerd die onder meer inlooptunnels tot de gesloten systemen rekent. Dit is in tegenspraak met de Europese wetgeving”.

Martin Dermine, uitvoerend directeur van Europese ngo PAN Europe, zegt: “Abamectine is schadelijk voor de vruchtbaarheid en zeer giftig voor het milieu. Wetenschappers vermoeden dat de stof ook genotoxisch is en dus de genetische informatie van een cel kan beschadigen. De Europese Commissie heeft het gebruik beperkt tot gesloten omgevingen die voorkomen dat de stof in het milieu terechtkomt.”

Heleen De Smet, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu voegt daaraan toe: “De druk van pesticiden op ons leefmilieu blijft in België te hoog. Door te soepel om te gaan met Europese wetgeving neemt België onnodige risico’s. Vlaanderen heeft meer dan 2000 hectaren serreteelt. Het is van belang dat omwonenden, maar ook de nabijgelegen natuur, afdoende beschermd worden.”

Een recent rapport van PAN Europe toont aan dat België één van de landen is met de hoogste residuen van pesticiden in waterlopen naast serres. Bovendien werden er de afgelopen legislatuur amper maatregelen genomen om de impact van pesticiden op milieu en gezondheid te reduceren.  In Vlaanderen loopt minister Demir al 1,5 jaar vertraging met haar pesticidenplan, en federaal laat minister Clarinval na om een correct toelatingsbeleid te installeren. 

Pesticiden

Meer over Pesticiden