station Londen - duurzame zakenreizen

Duurzaam reisbeleid in de praktijk: zij deden het je voor!

Aan vliegreizen in dienstverband zijn ecologische, economische en menselijke nadelen verbonden. Heel wat organisaties en bedrijven zijn zich daarvan bewust en stippelen daarom een duurzaam reisbeleid uit. Laat je inspireren door de volgende knappe voorbeelden.

Universiteiten kiezen voor de trein

In België spannen universiteiten de kroon wat betreft duurzaam reisbeleid. Zowel de UGent als de KU Leuven hanteren een doordacht beleid dat het aantal dienstreizen met het vliegtuig zoveel mogelijk beperkt. Zo focussen ze op verplaatsingen vermijden, vaker met de trein reizen en op CO2-bijdragen. Daarnaast hebben beide universiteiten lijsten opgesteld van steden die je beter aandoet met de trein dan met het vliegtuig. Voor een aantal zogenaamde ‘groene steden’ is het vliegtuig zelfs geen optie meer. Deze ‘groene’ bestemmingen zijn bijvoorbeeld vanuit Gent met de bus of trein in minder dan zes uur bereikbaar, of de reistijd ernaartoe per trein is niet langer dan per vliegtuig (duur van vlucht + 2 uur als gemiddelde tijdsbesteding voor het transport van en naar de luchthaven plus het in- en uitchecken). Voor bestemmingen die iets verder liggen wordt bij voorkeur niet gevlogen en wordt de trein als alternatief gesuggereerd. 

Tip: veel bedrijven en organisaties werken samen met reiskantoren. Gunningscriteria bij het beoordelen van een reiskantoor zijn bijvoorbeeld hun missie en visie rond duurzaam reizen, een duidelijk systeem om CO2 te monitoren en om erover te rapporteren, en de modaliteiten van het boekingssysteem. Zo kunnen reiskantoren in hun boekingssysteem pop-ups integreren die bij het boeken het bewustzijn over de negatieve impact van vliegreizen vergroten.

Nederlandse werkgevers gebruiken Vliegwijzer

Heel wat Nederlandse bedrijven en organisaties bundelen hun krachten binnen het netwerk Anders Reizen. De coalitie bestaat uit 60 werkgevers, die ongeveer een half miljoen medewerkers tewerkstellen. De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen halveren in 2030 (t.o.v. 2016), inclusief vliegreizen. 

Om organisaties en bedrijven tot duurzamer reizen te inspireren, creëerde Anders Reizen de Vliegwijzer. Dat is een concreet stappenplan waarmee werkgevers hun reis- en vliegbeleid kunnen verduurzamen. Het plan brengt de potentiële CO2-reductie in kaart, stelt CO2-doelen en indicatoren op om voortgang te monitoren, helpt nieuwe reisafspraken vastleggen in beleid, geeft voorbeelden van wat werkgevers kunnen doen om medewerkers bewuster te maken van hun reisgedrag en keuzes...

Download hier de Vliegwijzer

 

Ook in eigen land maken steeds meer bedrijven werk van een duurzaam reisbeleid. Zo besefte het Leuvense Materialise tijdens de coronapandemie dat ondernemen ook lukt met minder vliegen. Daarom grijpen ze 2021 aan om hun vernieuwde, duurzamere air travel policy kenbaar te maken bij collega's.

Tegen 2025 willen we de CO2-uitstoot van ons bedrijf halveren. Daarom introduceren we vanaf 2021 een carbon budget voor zakenreizen van onze medewerkers. Die reizen zorgen voor ongeveer één derde van onze voetafdruk: het is dan ook evident dat we daar eerst op inzetten. Zijn vliegreizen niet te vermijden? Dan beperken we de impact door pertinent te kiezen voor routes met de laagste uitstoot.

Jolijn Nijs, milieucoördinator & Andreas Vandyck, duurzaamheidscoördinator bij Materialise

Voorbeelden uit Vlaamse kunstensector

Ook de Vlaamse kunstensector zet al een aantal jaren in op duurzame mobiliteit.

Ook Vlaamse ambtenaren kiezen voor duurzame dienstverplaatsingen

Ook steeds meer overheden zetten in op de verduurzaming van buitenlandse dienstreizen. Zo nemen ambtenaren van de Vlaamse overheid niet langer het vliegtuig voor een buitenlandse dienstreis van minder dan 500 kilometer of minder dan zes uur reizen over land. En stad Leuven kiest resoluut voor een duurzaam reisbeleid en duurzame dienstverplaatsingen voor stadspersoneel en mandatarissen. De stad zet nog meer in op videoconferenties, beperkt verplaatsingen met het vliegtuig en als vliegen niet vermeden kan worden, betaalt ze een CO2-bijdrage.

In ons duurzaam reisbeleid namen we op dat dienstreizen naar locaties op minder dan 6 uur niet meer met het vliegtuig kunnen.

David Dessers, schepen van mobiliteit van stad Leuven

 

Wil je meer weten? 

Luchtvaart Business Travel Pioneers

Meer over Luchtvaart