Beeld: © Stad Mechelen - Ighor Van de Vyver

Duurzame wijkrenovaties: hoe pak je dat als lokaal bestuur aan?

Beeld: © Stad Mechelen - Ighor Van de Vyver

Om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te realiseren, moeten we in België fors inzetten op (energetische) renovatie: meer dan 100.000 woningen, per jaar. Dat is een uitdaging die noopt tot een renovatieversnelling. Een collectieve aanpak in wijken met gelijkaardige woningen kan zo’n versnelling mogelijk maken. 

Maar hoe begin je daaraan? Op maandag 16 november 2020 organiseerde Bond Beter Leefmilieu een webinar over het thema. We lieten drie organisaties aan het woord die een aanbod hebben voor wijkrenovaties. Aan de hand van concrete voorbeelden lichtten ze toe hoe je een wijkrenovatie kan aanpakken en welke hulp gemeenten daarbij kunnen krijgen. Ook stelde de stad Mechelen haar ervaringen met een concrete wijkrenovatie voor. 

Herbekijk het webinar

Sprekers en presentaties

  • Benjamin Clarysse, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en expert energie, voorziet de introductie waarin hij de huidige context van duurzame wijkrenovaties schetst, wat we moeten weten over de European Renovation Wave, de Lange Termijn Renovatiestrategie en de noodzaak om op wijkniveau renovaties door te voeren. Presentatie
  • Laurent Meertens van BEFUTURA laat zien op welke manier zij buurten begeleiden en ontzorgen om samen duurzaam te renoveren en te besparen op de energiefactuur. Presentatie | Website
  • James Thorogood van Knauf Energy Solutions zal uiteenzetten hoe ze met behulp van innovatieve, digitale technologieën op een kosteneffectieve manier energiebesparende renovaties realiseert. Presentatie | Website
  • Liesbet Boets van Renoseec licht toe hoe haar vzw een collectief traject opzet met bewoners en verhuurders om op wijkniveau betaalbaar en kwalitatief te renoveren tot gezonde, energiezuinige en ecologische woningen. Presentatie | Website
  • Ingenieur-architect Ighor Van de Vyver (Mechelen Klimaatneutraal en Triple A) licht toe hoe de stad Mechelen bewoners heeft ondersteund bij de wijkrenovatie van het Esdoornplein. Presentatie | Website Triple A | Website Esdoornplein

 

Dit webinar kwam mede tot stand met steun van Koning Boudewijnstichting en Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing Samen energie maken, delen en besparen

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Energiebesparing