Eerste Vlaamse e-taxi’s rijden vanaf vandaag in Antwerpen

Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch. Dat is althans het uitgangspunt van een uniek onderzoeksproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL). Het onderzoek omvat een testfase met 2 Vlaamse e-taxi’s in Antwerpen en een uitgebreidere bevraging van de hele taxisector. Met de resultaten is het de bedoeling om in het najaar het project verder uit te zetten in heel Vlaanderen. Het project komt er in samenwerking met The New Drive (TND), onderzoeksgroep MOBI van de VUB en taximaatschappij DTM en met de financiële steun van FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Alle taxi’s elektrisch in 2020

“Vlaanderen staat voor de uitdaging om werk te maken van een betere luchtkwaliteit om binnen de internationaal vastgelegde fijnstof- en NOx-normen te blijven. Voornamelijk het wagenpark, met zijn hoge mate aan schadelijke emissies, veroorzaakt prangende problemen voor het milieu. Een deel van de schadelijke uitstoot van dat omvangrijke wagenpark komt van taxi’s. In België gaat het concreet om 7.888 vergunde taxivoertuigen,” zegt Elien Raport van Bond Beter Leefmilieu.  

Daarom slaan de taxisector en Bond Beter Leefmilieu de handen in elkaar voor een Vlaamse primeur. Via het e-taxiproject onderzoeken ze hoe haalbaar het is om tegen 2020 de volledige taxivloot in Vlaanderen elektrisch te laten rijden en welke economische en ecologische impact dat zou hebben. 

“Een taxi is constant onderweg en produceert veel uitlaatgassen. Onze sector is dus een ideale proeftuin voor nieuwe, innovatieve technologieën. We weten allemaal dat in Vlaanderen en de rest van Europa binnenkort lage emissiezones worden ingevoerd. Taxibedrijven kunnen zich daar best nu al op voorbereiden. Momenteel rijden in Vlaanderen nog geen elektrische taxi’s. Met dit pilootproject willen we dan ook een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol opnemen in deze groene (r)evolutie. De overheid heeft er trouwens alle belang bij ons te helpen. Elektrische taxi´s zijn een prima investering in een schonere stad en omgeving”, zegt Pierre Steenberghen van GTL.

Eerste twee e-taxi’s in Antwerpen

Concreet zal het bedrijf DTM Taxi uit Deurne als pionier in Antwerpen experimenteren met twee e-taxi’s van het type Mercedes B-Klasse Electric Drive. Aan de hand van deze test worden de praktische drempels, de randvoorwaarden en de nodige maatregelen in kaart gebracht. 

“Dit project past perfect in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beseffen maar al te goed dat we een vervuilende en belastende factor voor het milieu zijn. Onze twee e-taxi’s zijn een eerste stap naar 100% elektrische mobiliteit. Ze krijgen trouwens heel symbolisch wagennummers 1 en 2. We zijn blij dat we deze voortrekkersrol kunnen vervullen en hopen natuurlijk dat de rest van de sector snel zal volgen. Samen kunnen we een groot verschil maken”, zegt Steve Van Avermaet van DTM Taxi Deurne.

De e-taxi is het nieuwe normaal

Bond Beter Leefmilieu organiseert het hele pilootproject en zal, in samenwerking met het advies- en projectmanagementbureau The New Drive en de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, het potentieel van e-taxi’s in kaart brengen. BBL zal achteraf de resultaten en aanbevelingen overmaken aan de bevoegde overheden. 

“Gedeelde elektrische mobiliteit speelt een cruciale rol in de energietransitie en de taxisector is een belangrijke speler. Met dit pilootproject willen we inzicht krijgen in de kansen en obstakels van de e-taxi’s. Alle verzamelde kennis zullen we opnemen in ons beleidswerk. Bovendien willen we de beeldvorming rond elektrisch rijden bij de Belgische bevolking verbeteren. Een ritje in een elektrische taxi moet de drempelvrees helpen verlagen. E-taxi’s zijn een tastbaar voorbeeld van de elektrische wagen als het nieuwe normaal”, besluit Elien Raport van BBL.

Elektrische wagens Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens