Een kikker vreest het water in Willebroek, waar 4 watergevoelige gebieden nu bescherming krijgen. Foto: emmapatsie via Flickr

Eerste watergevoelige gebieden in openbaar onderzoek

Een kikker vreest het water in Willebroek, waar 4 watergevoelige gebieden nu bescherming krijgen. Foto: emmapatsie via Flickr

In Vlaanderen liggen tal van niet bebouwde woon- of industriegronden in een watergevoelig gebied. Bij hevige neerslag lopen die gebieden onder water. Hier toch bouwen is vragen om problemen. Daarom besliste de regering tien jaar geleden al om deze ‘signaalgebieden’ te vrijwaren van bebouwing. De huidige regering besliste nu, op voorstel van minister Demir, om een eerste reeks van twaalf gebieden definitief te beschermen.

Die zijn samen goed voor een oppervlakte van 71 hectare. Dit is een kleine, maar belangrijke eerste stap. Er blijft  nog een hele weg te gaan. In totaal gaat het immers om 2.700 hectare watergevoelig gebied. 

Reactie op Rekenhof

Begin dit jaar publiceerde het Rekenhof haar verslag “Voorkomen van schade in overstromingsgevoelige gebieden”. Het Rekenhof was terecht van mening dat het beleid om nieuwe bebouwing in overstromingsgebieden tegen te gaan, veel te vrijblijvend is. Gemeentebesturen leveren immers nog steeds bouwvergunningen af voor die gebieden. De Vlaamse overheid gaat weliswaar regelmatig in beroep tegen die vergunningen, maar een definitieve bescherming van de watergevoelige gebieden bleef uit. Door dat gebrek aan beslissingskracht dreigen er in de toekomst nieuwe drama’s met ondergelopen huizen, aldus het Rekenhof.

Die boodschap is nu eindelijk overgekomen, want de regering besliste voor het eerst om een reeks van twaalf dossiers goed te keuren. Het gaat om watergevoelige gebieden in Wommelgem, Willebroek (4 gebieden), Wijnegem, Edegem, Niel, Hemiksem, Boom, Aartselaar en Londerzeel. Samen zijn ze goed voor 71 hectare aan gronden die beschermd worden als watergevoelig open ruimtegebied.  Hier kan in de toekomst niet meer gebouwd worden. Een verstandig besluit. 

Eerste stap

Deze beslissing is een goede eerste stap. Maar we zijn er nog lang niet. In totaal liggen er in Vlaanderen 181 watergevoelige gebieden die herbestemd moeten worden naar open ruimte, met een totale oppervlakte van 2.700 hectare. Voor 31 gebieden werd reeds een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt door de gemeente of provincie. Er blijven dus nog 150 zones over, voor 12 daarvan is nu een beslissing genomen. Met andere woorden: nog 138 te gaan. Als de Vlaamse regering haar belofte uit het regeerakkoord wil nakomen om in deze legislatuur alle signaalgebieden te vrijwaren voor de toekomst, zal het tempo serieus opgedreven moeten worden. Er zouden vanaf nu bijna wekelijks gelijkaardige dossiers op de regeringstafel moeten komen. Een volgende reeks van een twintigtal gebieden uit Antwerpen en Vlaams-Brabant zou deze maand nog aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden. 

Openbaar onderzoek

Voor de 12 gebieden die nu als watergevoelig open ruimtegebied zijn aangeduid, wordt eerst een openbaar onderzoek georganiseerd. Dat loopt van 6 juni tot 4 augustus. Daarna kunnen ze definitief worden vastgesteld. Eigenaars van gronden in die gebieden kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Zij worden daarvoor persoonlijk aangeschreven. 

Klik hier voor de plannen

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen De Watercoalitie Water voor later

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen