- © Arjun Lama

Elektrische bedrijfswagens maken wel degelijk een verschil voor het klimaat

- © Arjun Lama

De federale regering heeft beslist om alleen nog volledig elektrische wagens fiscaal aftrekbaar te maken. Nee, dat is geen magische wonderoplossing, maar het is wél een grote stap vooruit voor klimaat en luchtkwaliteit.

De elektrificatie van het bedrijfswagenpark halveert de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark tegen 2030 en zorgt voor een betere luchtkwaliteit in onze steden. Concreet: dit betekent het einde van de subsidiëring van vervuilende wagens (inclusief plug-inhybrides) en luidt het einde in van het tijdperk van de verbrandingsmotor. Zonder hervorming zouden we in de komende jaren nog miljarden subsidies geven­ aan auto's die het klimaat om zeep helpen.

De hervorming zal ook de omslag in de Europese automarkt versnellen. Het bedrijfs­wagensegment is het meest lucratieve en dus belangrijkste deel van de Europese automarkt. 

En de beslissing zal ook wegen op het Europees beleid. Als meerdere landen beslissen om hun uitstoot te reduceren via transport en ondersteunend (fiscaal) beleid invoeren voor elektrische wagens, dan zal de Europese auto-industrie haar CO2-reductiedoelstellingen met overschot binnenhalen. We kunnen dan ook verwachten dat er een aanscherping komt van de CO2-normen in het kader van de Green Deal.

We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om passief af te wachten tot de elektrische wagens vanzelf doorbreken. 

Geen tijd om te wachten op elektrische doorbraak 

Daarnaast vergemakkelijkt de maatregel ook de overstap naar een elektrisch voertuig voor wie geen bedrijfswagen heeft. Het voorstel zorgt voor een snellere beschikbaarheid van elektrische modellen op de tweedehandsmarkt en zo voor een groter aanbod van betaalbare modellen, waardoor de aankoop ook voor privépersonen gemakkelijker wordt. 

Waarom dat nodig is? De elektrische wagen zal er niet “zomaar” komen. In de realiteit zien we deze wagens enkel doorbreken in de landen die ze ook actief promoten en fiscaal begunstigen. De technologie zelf is (onder invloed van de fossiele industrie) nog onderhevig aan vele vooroordelen over rijbereik en aankoopprijs. De opvallendste misverstanden worden weerlegd in deze FAQ

Maar het punt is dat nieuwe technologie vaak een duwtje nodig heeft om door te breken. En in het geval van transport is dat dringend. Transport is de enige sector waarvan de emissies op EU-niveau blijven stijgen. Ook in België is transport verantwoordelijk voor een derde van onze niet-ETS uitstoot. Anders gezegd: zonder de emissies van transport in te dijken, halen we onze klimaatdoelstellingen niet. En bovendien moeten we dat snel doen. Volgens het IPCC hebben we nog 10 jaar om drastische emissiereducties door te voeren als we een maximale opwarming van 1.5 graden binnen handbereik willen houden. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om passief af te wachten tot de elektrische wagens vanzelf doorbreken. 

Om onze transportuitstoot snel te verminderen, is een mix nodig van minder kilometers met de wagen, meer openbaar vervoer en fietsen, maar ook via het verschonen van ons wagenpark. Bovendien is 1 op 2 nieuw verkochte wagens in België een bedrijfswagen. Dus de emissies van deze vloot reduceren is een zeer efficiënte manier om dit te doen.

Volgende stap: uitfasering bedrijfswagens

Nee, de bedrijfswagens elektrificeren is geen wonderoplossing voor het klimaat. Maar wonderoplossingen voor zo’n complex probleem, bestaan niet: klimaat situeert zich op zoveel domeinen dat het altijd een én-én-verhaal is. Zal deze maatregel leiden tot minder broeikasgasemissies en schonere lucht: absoluut. We mogen dus trots zijn op ons land, dat na jaren verlamming nu duidelijk de kaart voor de toekomst kiest. 

Wat is de volgende stap richting de toekomst? Het stelsel van bedrijfswagens, dat sociaal onrechtvaardig is, de staatskas miljarden euro’s kost en daarnaast andere problemen veroorzaakt zoals ruimtegebruik, files en verkeersonveiligheid, moet zo snel mogelijk uitgefaseerd worden. 

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens