Elektrische wagen lost ruimtelijke wanorde niet op

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is geen groot voorstander van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat plan wil nieuwe woningen bij voorrang voorzien in de stads- en dorpscentra en nabij knooppunten van openbaar vervoer, om zo de verdere verkaveling tegen te gaan en een alternatief te bieden voor autoverkeer. Volgens VCB moet de mogelijkheid om een woning in buitengebied op te trekken gewaarborgd blijven. Geen probleem voor het milieu vinden ze, ‘want dankzij de elektrische auto is het platteland straks op een duurzame manier bereikbaar’. Of hoe de elektrische wagen ten onrechte als alibi gebruikt wordt om Vlaanderen verder vol te bouwen. 

Tunnelvisie

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw woont een aanzienlijk deel van de Vlamingen bij voorkeur buiten de stad, in open ruimte. En die keuze moet voor VCB ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Daarvoor verwijzen ze naar het toenemende gebruik van elektrische fietsen en de opkomst van elektrische en zelfrijdende auto’s. Doordat ook steeds meer ingezet wordt op energiebesparing en hernieuwbare energie, komen er meer positieve-energiewoningen, woningen die meer energie opwekken dan nodig. Die extra energie kan ingezet worden voor de mobiliteit van de bewoners: de elektrische fiets of wagen. Wonen in de open ruimte is dan geen probleem meer, vindt VCB. 

Wat met andere gevolgen? 

Het ondoordacht verkavelen van open ruimte heeft veel meer gevolgen dan een stijgend autogebruik. Door de ruimtelijke versnippering staan natuur en bos sterk onder druk en blijft er onvoldoende bos en natuur over voor een gezonde biodiversiteit. Eén op de vier planten- en diersoorten in Vlaanderen dreigt te verdwijnen. 

De slechte ruimtelijke ordening veroorzaakt bovendien problemen met waterbeheer: overstromingen in natte periodes, verdroging in warme periodes. De vele lintbebouwing en verspreide bebouwing betekent veel extra kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals riolering. Voor het uitbouwen van riolering in het buitengebied moet de komende tien jaar meer dan 3 miljard euro geïnvesteerd worden. Of nog een ander gevolg: een internetabonnement is in België de helft duurder dan in Nederland, omdat door de lintbebouwing veel meer internetkabels moeten aangelegd worden. En met elektrische auto's los je geen enkel van deze problemen op.

Minister niet akkoord

In antwoord op een parlementaire vraag hierover, laat minister Joke Schauvliege (CD&V) alvast weten niet akkoord te gaan met de kritiek van de VCB op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Met het BRV zet de regering in op een kernversterkend beleid. Nieuwe woon- en werkplekken worden zoveel als mogelijk ontwikkeld rond knooppunten van collectief vervoer, om mensen minder afhankelijk te maken van de auto voor hun dagelijkse verplaatsingen. “We besparen mensen fileleed als ze te voet of met de fiets gebruik maken van voorzieningen in de buurt en wanneer ze op de bus, tram of trein kunnen springen om naar het werk te gaan”, zegt de minister. 

> De volledige parlementaire vraag vind je hier

Bouwshift Elektrische wagens Gedeelde mobiliteit

Meer over Bouwshift, Elektrische wagens, Gedeelde mobiliteit