Elektrische wagen verbruikt veel minder grondstoffen dan fossiele broer

Elektrisch klopt fossiel: ook op het vlak van grondstoffen.

Elektrische wagen verbruikt veel minder grondstoffen dan fossiele broer

Elektrisch klopt fossiel: ook op het vlak van grondstoffen.

Een nieuw rapport van Transport & Environment (T&E) onderzocht de hoeveelheid grondstoffen die nodig is om batterijen voor elektrische auto's te maken, nu en in de toekomst - rekening houdend met veranderingen in productieprocessen en recyclage. De studie vergelijkt dit met de grondstoffen die nodig zijn om een auto op fossiele brandstoffen te laten rijden. Conclusie: batterijen voor elektrische auto's vergen aanzienlijk minder grondstoffen. Met een nieuw voorstel voor  batterijwetgeving zou Europa wereldwijd koploper kunnen worden in ethisch en duurzaam gebruik van grondstoffen voor batterijen.

Het rapport toont ook aan dat Europa veel afhankelijker is van olie-invoer dan van grondstoffen voor batterijen. Op termijn zou Europa zelfs zelfvoorzienend kunnen worden op het gebied van batterijen, en dus niet meer afhankelijk van conflictmineralen uit controversiële mijnbouw. Voor olie is dat niet het geval.

Elektrische wagens verbruiken veel minder grondstoffen 

T&E berekende hoeveel grondstoffen verloren gaan en dus niet teruggewonnen kunnen worden tijdens de levensduur van een elektrisch voertuig. De onderzoekers hielden daarbij rekening met de recyclage van batterijcellen en met het feit dat het grootste deel van de metaalinhoud ervan wordt gerecycleerd.

Tegen 2030 moet  70% van de EV-batterijen ingezameld worden. Dat zou betekenen dat 30 kg aan materiaal (nog) niet wordt ingezameld. Ter vergelijking: het gewicht van de benzine of diesel die verbruikt wordt tijdens de gemiddelde levensduur van een klassieke wagen is ongeveer 300 tot 400 keer groter. Tijdens zijn levensduur verbrandt een gemiddelde auto met verbrandingsmotor bijna 17.000 liter benzine, wat overeenkomt met een stapel olievaten van 90 meter hoog.

In de nabije toekomst zal Europa gemakkelijk aan haar eigen batterijvraag kunnen voldoen.

Technologische evoluties in de wereld van batterijen

Door de technologische vooruitgang zal de hoeveelheid lithium die nodig is om één batterij te maken voor een elektrische wagen in de loop van het volgende decennium met de helft afnemen. De benodigde hoeveelheid kobalt zal met meer dan driekwart afnemen en die voor nikkel met ongeveer een vijfde. De vraag naar batterijen zal de komende decennia echter alleen maar stijgen. Hoewel hun productie efficiënter wordt, moet de milieu-impact van de metaalwinning dus drastisch gereduceerd worden. Hoe? Door in te zetten op ecodesign, inzameling van afgedankte batterijen en recyclage van gebruikte mineralen. Alleen zo kunnen we een concurrerende en circulaire batterij-waardeketen mogelijk maken. Daarnaast zijn ook veranderingen in ons transportsysteem nodig. Bijvoorbeeld meer inzetten op gedeelde mobiliteit en comfortabel en stipt openbaar vervoer, zodat we minder wagens nodig hebben.

Europa kan door recyclage minder grondstoffen invoeren

In 2035 kan meer dan een vijfde van het lithium en het nikkel, en 65% van het kobalt dat nodig is om een nieuwe batterij te maken, afkomstig zijn van recyclage. Maar dan moet de Europese Commissie wel een tandje bijsteken: zo moet het hergebruik van deze mineralen fors vergemakkelijkt worden via strenge batterijwetgeving.

Terwijl Europa tot vorig jaar nog kampte met een tekort aan eigen batterijproductie voor z’n eigen elektrische wagens, zou het aanbod vanaf 2021 voor het eerst aan de vraag kunnen voldoen (90 GWh). Dat zal in de toekomst zo blijven: T&E berekende dat er in Europa 460 GWh (in 2025) en 700 GWh (2030) aan batterijen zal worden geproduceerd - ruim meer dan de verwachte vraag.

Lidstaten en Europees parlement aan zet

Het voorstel van de Europese Commissie voor de allereerste duurzame batterijwetgeving ter wereld kan batterijen nog schoner maken dan vandaag en ervoor zorgen dat de herkomst ervan ethisch en milieuverantwoord is én ze in hoge mate recycleerbaar zijn. Dat is nodig om van elektrische wagens een duurzame oplossing te maken. Het is nu aan de leden van het Europees Parlement en de regeringen van de EU om het eens te worden over een ambitieuze en toekomstbestendige wetgeving die de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame Europese batterij-industrie zal stimuleren.

* met dank aan Tycho Van Hauwaert (Bond Beter Leefmilieu)

Elektrische wagens Circulaire businessmodellen

Meer over Elektrische wagens, Circulaire businessmodellen