Foto CC Nigel Tadyanehondo

Europees Parlement versnelt de overstap naar schonere vrachtwagens

Foto CC Nigel Tadyanehondo

Europarlementariërs vragen dat de allereerste uitstootnormen voor vrachtwagens ambitieuzer moeten zijn dan wat de Europese Commissie voorstelt. Het volledige Europese Parlement stemde in met 20 procent emissiereducties in 2025 en ten minste 35 procent in 2030. Daarnaast moeten vrachtwagenconstructeurs ook een verkoopdoelstelling voor zero-emissievrachtwagens van 5 procent behalen in 2025. Cruciaal is dat de constructeurs die dit target niet halen aan hogere efficiëntie-eisen moeten voldoen voor de dieseltrucks die ze verkopen. De constructeurs die boven het target presteren, krijgen minder strenge CO2-reductiedoelstellingen.

De weg vooruit

De Europarlementariërs stemden ook voor een jaarlijks testschema en on-roadtestprocedures, die emissies meten terwijl de vrachtwagens in gebruik zijn. Deze testen zullen de brandstofefficiëntie van de vrachtwagens controleren en moeten verzekeren dat er niet gesjoemeld wordt tijdens de testprocedures.

Dit is een stap vooruit. Vandaag zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot van het wegtransport, terwijl ze minder dan 5 procent van de voertuigen op de weg uitmaken. De uitstootnormen zullen CO2-emissies terugdringen, bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en brandstofkosten voor bedrijven terugdringen. De verplichte reducties zullen echter onvoldoende zijn om de trucksector in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. 

Nu ligt de bal in het kamp van de nationale overheden in de Europese Raad. Maar er is alvast een momentum voor een positieve uitkomst nog voor de Europese verkiezingen. 

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit