De ontwikkeling van klimaatvriendelijke vliegtuigbrandstoffen is belangrijk om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren. - © Kelly Sikkema

Europese Commissie moet ook langeafstandsvluchten duurzamer maken, vinden ngo's en luchtvaartsector

De ontwikkeling van klimaatvriendelijke vliegtuigbrandstoffen is belangrijk om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren. - © Kelly Sikkema

Een coalitie van luchtvaartmaatschappijen, bedrijven uit de luchtvaartsector en ngo's heeft haar bezorgdheid geuit over beleidsvoorstellen om de reikwijdte van het ReFuel EU Aviation-initiatief van de Europese Unie te beperken tot vluchten binnen de Europese Economische Ruimte. De wetgeving, die door de Commissie zal worden voorgesteld, zal de luchtvaartsector er naar verwachting toe verplichten een percentage duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF's) te mengen met brandstof op basis van kerosine. De luchtvaart is een sector die moeilijk te decarboniseren is. De ontwikkeling van klimaatvriendelijke vliegtuigbrandstoffen is belangrijk om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren.

In een open brief aan vicevoorzitter Frans Timmermans en commissaris voor Vervoer Adina Vălean wijst de coalitie erop dat langeafstandsvluchten de belangrijkste oorzaak zijn van de impact van de sector op het klimaat. Volgens recente cijfers van Eurocontrol is slechts 6% van de vluchten, namelijk die van meer dan 4000 km, verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Eurocontrol concludeert: "Een verhoging van het aanbod van duurzame vliegtuigbrandstof tot slechts 10% van de behoeften van de langeafstandsvluchten zou meer doen dan wat ooit op korte afstand kan worden gedaan op vlak van brandstoffen om de netto CO2-emissies te verminderen". Bovendien zijn vluchten buiten de EER en langeafstandshuboperaties ook al uitgesloten van veel Europees milieubeleid, zoals het emissiehandelssysteem (ETS).

Voor korteafstandsvluchten zijn SAF's slechts een tussenstap, totdat halverwege of eind jaren 2030 nulemissietechnologieën, zoals vliegtuigen op waterstof of met elektrische aandrijving, beschikbaar zullen zijn. Deze nieuwe emissieloze technologieën zijn voorlopig nog toekomstmuziek voor langeafstandsluchtvaart; daarom blijven SAF's voor de langeafstandsluchtvaart van essentieel belang om de koolstofemissies te beperken.

Biobrandstoffen uit voedsel zijn in elk geval uit den boze - Laurien Spruyt

Bovendien zouden SAF's, door de mogelijk hogere kosten, afbreuk kunnen doen aan de huidige inspanningen van technologiefabrikanten en korte-afstandsluchtvaartmaatschappijen om over te schakelen op schonere, emissieloze oplossingen. De ondertekenaars roepen de Europese Commissie daarom op ervoor te zorgen dat het SAF-mandaat de ontwikkeling van emissievrije aandrijving (d.w.z. waterstof of elektrisch) niet vertraagt.

Bovendien moet de Europese Commissie biobrandstoffen uit voedsel uitsluiten en ervoor zorgen dat geavanceerde biobrandstoffen duurzaam zijn en dat bijmengverplichtingen voor de beste brandstoffen in hun klasse, zoals synthetische kerosine, van bij het begin worden opgenomen.

Waar de meeste korteafstandsvluchten kunnen vervangen worden door hogesnelheidstreinen, bestaat er voor langeafstandsvluchten vaak geen alternatief. Daarom is inzetten op schone brandstoffen voor de luchtvaart belangrijk om ook in deze sector een bijdrage te leveren om de internationale klimaatdoelstellingen te halen. Dit moet gepaard gaan met strenge duurzaamheidscriteria voor deze brandstoffen. Biobrandstoffen uit voedsel zijn in elk geval uit den boze.

Deze verklaring wordt gesteund door de volgende organisaties:

Luchtvaart

Meer over Luchtvaart