De federale fiscaliteit blijft fossiel stoken, rijden en produceren bevoordelen.

Federaal begrotingsakkoord: "Fiscale tanker keert veel te traag"

De federale fiscaliteit blijft fossiel stoken, rijden en produceren bevoordelen.

De federale regering zette in haar laatste begroting enkele milieufiscale stappen voorwaarts. Maar de belangrijkste lacunes bleven. De regering miste zo haar laatste kans om nog deze legislatuur werk te maken van een structurele verduurzaming van ons belastingstelsel. 

Een lichtpunt is het voornemen om de investeringsaftrek te verduurzamen, een pot van €400 miljoen die nu doelgericht de transitie zou moeten ondersteunen. Maar deze stap weegt helaas minder door dan wat er vandaag niét beslist werd. 

De federale fiscaliteit zal fossiel stoken, rijden en produceren nog steeds bevoordelen: het akkoord schuift de cruciale taxshift tussen energiedragers opnieuw op de lange baan, de afbouw van professionele diesel met slechts €25 miljoen is vooral symbolisch, en de meer dan €2 miljard aan subsidies voor tankkaarten en salariswagens blijven buiten schot. Sociaal corrigerende voorstellen zoals een belasting op ‘frequent flyers’ haalden het evenmin.

Ook het voornemen van Van Peteghem om koers te zetten naar een belastingsysteem dat ‘beter rekening houdt met gezondheid en duurzaamheid’ zinderde niet na in het akkoord. Pesticiden en kunstmest blijven bijvoorbeeld genieten van een gunsttarief. 

“De natuur en het klimaat staan op een kantelpunt. Vivaldi had een kans om bakens te verzetten door groene alternatieven voor burgers en bedrijven echt aantrekkelijk te maken en eindelijk grondig te snoeien in de fossiele subsidies, goed voor €13 miljard. Dit akkoord zet kleine stappen voorwaarts, maar de tanker keert veel te traag”, besluit Yelter Bollen, beleidsexpert klimaat en milieufiscaliteit.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid