Yannick De Bel

Geef Brussels Airlines geen blanco cheque

Yannick De Bel

Goed nieuws: de politiek lijkt oren te hebben naar onze vraag voor klimaatcriteria als voorwaarde voor steun aan luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis. Vicepremier en minister van Financiën De Croo noemde ‘klimaat’ dinsdag in de Kamercommissie Financiën voor de eerste keer als een van de voorwaarden voor staatssteun aan Brussels Airlines.

Ook Oostenrijk, Nederland en Frankrijk kondigden al aan dat steun voor Austrian Airlines, KLM en Air France aan een klimaatplan gelinkt wordt. Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, kondigde zelfs aan dat Air France na de redding de groenste luchtvaart­maatschappij van de wereld wordt. 

Concrete maatregelen om dit te realiseren blijven voorlopig echter uit. Wat nu voorligt, zijn niet-bindende voorstellen om de CO2-emissies van binnenlandse vluchten te verminderen en met efficiëntere toestellen te vliegen. Maar het is vooral de uitstoot van de buitenlandse vluchten die problematisch is (deze zijn verantwoordelijk voor 90 procent van de emissies van luchtvaartmaatschappijen in Europa). En efficiëntiewinsten door nieuwe toestellen aan te schaffen hebben slechts een marginaal effect op de totale CO2-uitstoot. 

Wij vragen dat beleidsmakers in ruil voor staatssteun volgende eisen voorleggen aan de luchtvaartmaatschappijen:

 • Eerlijke taxatie: akkoord om na de coronacrisis eerlijk belastingen te betalen, via een kerosinetaks en vliegtaks.

 • Roadmap naar nuluitstoot in 2050, exclusief niet-CO2-emissies en zonder compensatie, en met volgende elementen:

  • Steun aan de Europese Green Deal en een verbintenis om de klimaateffecten te verminderen en af te stemmen op de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs.

  • Gebruik van schonere brandstoffen zoals synthetische kerosine.

  • Verbintenissen om minder te vliegen, door het uitfaseren van korteafstandsvluchten, betere samenwerking met de spoorwegdiensten en het stoppen van de verdere uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur.

Dat alles moet zwart op wit in een charter staan tussen het bedrijf en de overheid en nadien zo snel mogelijk in wetteksten.

Aan de Belgische beleidsmakers vragen we:

 • Luchtvaartemissies op te nemen in de nationale klimaatplannen, in combinatie met een routekaart om de opgelegde nationale doelstellingen te bereiken.

 • Te pleiten voor een kerosinebelasting, zowel voor een kerosinebelasting op Europees niveau (mogelijk gemaakt door een herziening van de Europese energiebelastingrichtlijn) als voor een kerosinebelasting die wordt opgelegd via bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten (overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de energiebelastingrichtlijn).

 • Een nationale tickettaks in te voeren.

Dit is een historische kans om eindelijk iets te doen aan de sterk stijgende emissies van de luchtvaartsector, en de voorkeursbehandeling op vlak van belastingen voor deze sector te stoppen. Het is mogelijk en the time is now!

Meer info in de policy briefing die we samen met Greenpeace België, Inter-Environnement Wallonie en Zomer Zonder Vliegen opstelden

Luchtvaart Greenpeace

Meer over Luchtvaart