Gent heeft een goed plan. Maar voor betere luchtkwaliteit moeten we het eerst uitvoeren

De Vlaamse overheid, het havenbedrijf en de Stad Gent presenteerden woensdag hun plan voor een betere luchtkwaliteit in de stad en de haven. Eindelijk, want de luchtkwaliteit in Gent blijft ondermaats en ongezond. De maatregelen die op tafel liggen: investeringen in stadsdistributie, het uitbreiden van het voetgangersgebied en het circulatieplan, het invoeren van een lage-emissiezone, investeren in autodelen, binnenvaart, openbaar vervoer en fietsen. Studies over dat alles zijn er al heel veel. Nu, tijd voor actie!

Het luchtkwaliteitsplan heeft de verdienste dat de stad, de haven en Vlaanderen samenwerken. Samen willen ze ervoor zorgen dat de Europese normen voor fijnstof en stikstofoxiden worden gehaald, maar ook dat de - veel strengere - aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden waargemaakt. Dat is lovenswaardig, maar een minpunt blijft wel dat ze voor vele maatregelen een onduidelijke timing en een vaag budget naar voren schuiven. Zo wordt er veel verwacht van bijkomende investeringen in openbaar vervoer, terwijl de federale en Vlaamse overheid daar fiks op willen besparen. 

Maar: dit plan waarmaken zal niet lukken zonder bijkomende budgetten te voorzien. Zo moet de Vlaamse regering voldoende geld vrijmaken voor de ondertunneling van de Dampoort en het slopen van de fly-over aan het Zuidpark. Ook een permanente snelheidsverlaging op de autosnelwegen rond Gent, zoals nu tijdens smogperiodes, zal de luchtkwaliteit verbeteren. 

Plus outletcenter?

Daarnaast moet de stad zich durven afvragen hoe de plannen voor een nieuw shoppingcentrum naast Flanders Expo te rijmen zijn met dit luchtkwaliteitsplan. Dit outletcenter zal enorme verkeersstromen aantrekken en extra files veroorzaken op de E40. Dat is nefast voor de luchtkwaliteit. 

Bond Beter Leefmilieu hoopt alvast dat het Gentse luchtkwaliteitsplan de start vormt van een ambitieus beleid. En uiteraard is het daadwerkelijk uitvoeren van de voorgestelde maatregelen daarbij essentieel. 

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit