Gezocht: een gezond leefmilieu, ook voor kinderen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseerde deze week een interministeriële conferentie over milieu en gezondheid. Dat is nodig, want volgens onderzoek van de WHO is milieuvervuiling in Europa verantwoordelijk voor 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar. Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, vraagt dat de ministers extra aandacht besteden aan kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor milieuvervuiling. Toch is het milieubeleid vaak afgestemd op volwassenen.

Delegaties van 53 landen uit de ruime Europese regio, waaronder België, zaten deze week samen voor de zesjaarlijkse Ministeriële Conferentie over Milieu en Gezondheid van de WHO. Recente berekeningen van de WHO tonen aan dat 'vermijdbare omgevingsfactoren' (vervuilde lucht, giftige stoffen, geluidsoverlast,…) verantwoordelijk zijn voor niet minder dan 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar in de regio. 

Geen concrete streefdoelen

Je zou dus mogen verwachten dat de deelnemers werk willen maken van ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en gezondheid. Helaas, de slotverklaring van de deelnemende ministers is bijzonder vrijblijvend, mist concrete streefdoelen en bevat geen tijdslijn. 

Het enige engagement is dat elk land tegen eind 2018 werk maakt van een nationaal actieplan milieu en gezondheid. Ook de eerdere focus op de bescherming van kinderen tegen milieuvervuiling verwatert. Nu wordt er enkel nog zijdelings gesproken over 'aandacht voor de meest kwetsbare groepen'. 

België, neem het op voor kinderen

Nochtans weten we dat kinderen meer gevoelig zijn voor giftige stoffen dan volwassenen. Hun organisme verandert voortdurend en ze worden feller blootgesteld aan milieuvervuiling' omdat ze relatief gezien bijvoorbeeld meer lucht inademen dan volwassenen. Bovendien zijn kinderen in hun eerste levensjaar veel minder in staat om te ontgiften. Als we erin slagen om onze kinderen beter te beschermen, komt dat uiteindelijk iedereen ten goede. Childproof verwacht daarom dat ons land zich wél ambitieus toont en een voortrekkersrol wil opnemen op internationaal vlak.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit