Het pad effenen voor elektrisch gedeeld vervoer

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we minder voor de auto kiezen en meer gaan fietsen en treinen. Hiervoor is het cruciaal dat de overheid werk maakt van veilige fietsinfrastructuur en een kwalitatief, stipt openbaar vervoer.

Maar ook elektrisch gedeelde wagens maken deel uit van een duurzame mobiliteitsmix, bijvoorbeeld voor afstanden die niet af te leggen zijn met zachte modi of slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Overschakelen op elektrische auto’s reduceert de CO2-uitstoot en luchtvervuiling. En één deelwagen vervangt drie tot zes privéwagens, wat zeker in de stad meer kwalitatieve en leefbare open ruimte creëert. Daarom zetten we naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit onze beleidsaanbevelingen rond elektrisch gedeeld vervoer nog eens in de kijker.

Gedeelde mobiliteit Elektrische wagens

Meer over Gedeelde mobiliteit, Elektrische wagens