Hoe kunnen we het openbaar vervoer in België verbeteren?

Ontdek en onderteken ons voorstel gericht aan de nieuwe ministers van Mobiliteit

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie en Trein Tram Bus hebben een nationaal mobiliteitspact ontwikkeld voor de nieuwe ministers van Mobiliteit. Deze tekst bevat verschillende voorstellen om het openbaar vervoer in ons land efficiënter en toegankelijker te maken. Een deel van de voorstellen is gebaseerd op het Zwitserse spoormodel met meer en stiptere treinen en betere aansluitingen met andere vervoersmiddelen. Een ander voorstel is een handiger tariefsysteem, waardoor je verschillende vervoersmiddelen kan combineren met één enkel ticket. Om dit te kunnen realiseren, is het heel belangrijk dat de verschillende overheden een gezamenlijke visie ontwikkelen voor de mobiliteit in ons land.

Efficiënt, comfortabel en duurzaam openbaar vervoer in België is mogelijk. We moeten dit durven vragen aan onze ministers.

Ik stap aan boord en steun deze oproep

Wil je meer weten over het mobiliteitspact?

Dit zijn 3 essentiële elementen:

Meer treinen en betere verbindingen

Het potentieel van het spoor wordt momenteel onderbenut. We putten inspiratie uit het model met aansluitingsknopen, dat al met succes wordt gebruikt in Zwitserland en Oostenrijk. Ook Duitsland rolt het steeds meer uit. Dit model maakt betere treinverbindingen met kortere wachttijden mogelijk. Busdienstregelingen kunnen aangepast worden aan de treindienstregelingen om samen met frequente trams en metro’s multimodale mobiliteit te vergemakkelijken.

Aantrekkelijker openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken moet iedereen vlot en op een aangename manier kunnen reizen, met inbegrip van personen met beperkte mobiliteit. We willen naar één uniform tariefsysteem voor al het openbaar vervoer, zodat je voldoende hebt aan één ticket of abonnement. Stations moeten ‘mobipunten’ worden, waar verschillende vervoerswijzen samenkomen.

Toegankelijker openbaar vervoer

Mensen moeten aangemoedigd worden om te voet of met de fiets naar het station te gaan. Want door te wandelen en te fietsen verlichten we de files in steden en maken we de openbare ruimte gezonder en gebruiksvriendelijker. Stations moeten dus optimaal bereikbaar zijn voor wandelaars en fietsers. Er moet een veilige en duidelijke wandel- en fietsroute zijn en voldoende stalling voor (bak)fietsen.

Greenpeace Trein Tram Bus