Hybridewagen kan klimaatbelofte waarmaken, mits juiste maatregelen

De verkoop van plug-inhybrides neemt toe. Dat zou leiden tot een vergroening van het wagenpark, klinkt het, maar dat is niet noodzakelijk zo. Omdat in een hybrideauto zowel een verbrandings- als een elektromotor zit, hangt zijn ‘groene bijdrage’ helemaal af van de manier waarop hij gebruikt wordt. De top drie van verkochte modellen ziet er alvast niet al te groen uit: de Volvo XC90, de BMW X5 en de Porsche Cayenne. De elektromotor van deze SUV’s heeft een beperkte autonomie: 30-40 km. Terwijl in januari van dit jaar 28 procent meer volledig elektrische wagens werden ingeschreven dan in januari 2015, explodeerde de verkoop van hybrides in dezelfde periode met 226 procent.

Papier vs. realiteit

Het is een goede zaak dat de overheid met fiscale sturing een bepaald aankoopgedrag wil stimuleren, want zo vergroent het wagenpark sneller. Maar is dit de vergroening die de fiscale sturing nastreeft? Het is bovendien geweten dat de uitstoot van een wagen - die de basis vormt voor de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting - op papier niet altijd overeenkomt met de realiteit.

Haal de 'valse hybrides' eruit

We moeten de ‘valse hybrides’ eruit halen. Het lijkt nu alsof de modellen specifiek voor de Belgische en Nederlandse markt ontwikkeld zijn om van het fiscale voordeel te genieten.

Een nauwkeurigere opvolging dringt zich op. Zo is er nood aan accuratere Europese testen waarbij de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen wordt gemeten in rijomstandigheden op de weg en niet enkel in het laboratorium. Op die manier verhinderen we dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Het merendeel van de burgers schaft bewust een hybridewagen aan om ecologische redenen en om het brandstofverbruik te drukken. Een fiscale aanmoediging kan hen overtuigen om de aankoop te doen. Minimale prestaties van de wagen zoals de beperkte autonomie van de elektromotor rechtvaardigen die beloning. Maar we moeten de ‘valse hybrides’ eruit halen. Het lijkt nu alsof de modellen specifiek voor de Belgische en Nederlandse markt ontwikkeld zijn om van het fiscale voordeel te genieten.

Weg met de tankkaart

Daarnaast is een hybridewagen in combinatie met een onbeperkte tankkaart een vrijgeleide om de elektromotor te laten voor wat die is. De beleidsmaker grijpt dit euvel het best aan om een einde te maken aan die tankkaart. Als de werkgever alleen de tankkosten voor het woon-werkverkeer terugbetaalt, is de keuze welke motor te gebruiken snel gemaakt. Dan staat de wagengebruiker zelf in voor de kosten van zijn privévervoer. Conclusie: alleen door betere monitoring van het eigenlijke gebruik en de afschaffing van de tankkaart kan de plug-inhybride zijn klimaatbelofte waarmaken.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens