Vlaanderen kan echt een hotspot worden op het gebied van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen zoals insecten. © Kriket

Insecten op het bord: de Vlaming is er stilaan klaar voor

Vlaanderen kan echt een hotspot worden op het gebied van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen zoals insecten. © Kriket

De impact van ons huidige voedselpatroon op klimaat, milieu en gezondheid dwingt ons op zoek te gaan naar alternatieve eiwitten. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende “nieuwe” eiwitbronnen zijn insecten. Bij 2,5 miljard mensen vormen insecten deel van hun voedingspatroon. En intussen blijkt ook drie kwart van de Vlamingen ervoor open te staan.Zo’n 2,5 miljard mensen hebben insecten regelmatig op hun bord liggen, maar in Europa behoren ze nog niet tot onze eetcultuur. En toch zou dat op termijn kunnen veranderen: HOGent en Kriket lanceerden in juni 2021 de Insectenbarometer, een onderzoeksproject waaruit blijkt dat  drie vierde van de Vlamingen openstaat voor insecten als voedingsproduct, een opvallend sterke stijging in vergelijking met de 19% uit onderzoek van de universiteit Gent in 2014.Hoe dat zou kunnen komen? Met spelers als Kriket, die de eerste Belgische krekelrepen lanceerde, vergroot nu ook het aanbod waardoor de toegankelijkheid en het gemak om insecten op te nemen in ons voedingspatroon sterk verhoogt. Bovendien wordt almaar duidelijker dat insecten belangrijke troeven hebben om de balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten te verbeteren. De zoektocht naar die balans wordt in Vlaanderen onder andere geleid door minister Hilde Crevits, die met haar Vlaamse Eiwitstrategie de lijnen heeft uitgezet met 6 duidelijke doelstellingen. Eén van die doelstellingen: inzetten op meer “nieuwe” eiwitbronnen zoals onder meer insecten. Een omschakeling naar meer eiwitten uit insecten brengt tal van voordelen met zich mee.

De voordelen van insecten als eiwitbron zijn legio. Tijd nu om de juridische drempels aan te pakken.

Insecten als duurzame eiwitbron

Zo worden insecten gekenmerkt door een lage ‘voederconversie’, dat is de efficiëntie waarmee een dier voeder omzet naar lichaamsgewicht. Het kost zeer weinig voer (ongeveer 1,7 kg gemiddeld) om een kilogram insecten te kweken. Ter vergelijking: bij een varken (tot 5 kg) of rund (tot 10 kg) is die conversie een pak minder efficiënt. Wanneer we hierbij aandacht hebben voor het eetbaar gewicht, speelt dit nog meer in het voordeel van de insecten - ongeveer 80% van een krekel is eetbaar, ten opzichte van 40% voor rundvee.

Verder kunnen insecten goed gekweekt worden op reststromen, zoals compost. De insecten die het efficiëntst zijn in deze conversie van organisch afval zoals de gele meelworm of de zwarte soldatenvlieg, kunnen jaarlijks - geheel volgens de logica van de circulaire economie - tonnen bioafval omzetten. Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan naar het kweken van insecten op organisch afval voor menselijke consumptie gezien de risico’s op onder andere pathogenen. 

Tot slot zijn er veel minder broeikasgasemissies gelinkt aan de kweek van bijvoorbeeld meelwormen en krekels dan aan varkens en runderen. Wat betreft waterverbruik, landgebruik en het verspreiden van zoönosen (infecties) vallen de kaarten goed voor de insectenkweek. Ook op vlak van voedingswaarde scoren ze goed, al hangt deze samenstelling erg af van de soort en andere factoren zoals de levensfase van het insect.

Juridische drempels

De voordelen zijn duidelijk. Tijd nu om de juridische drempels aan te pakken en de wetgeving aan te passen aan de huidige kennis op basis van recent onderzoek. De eer voor het eerste legaal te consumeren insect op Europees niveau gaat alleszins naar de gele meelworm, die vanaf begin dit jaar legaal verkocht mag worden voor menselijke consumptie. De krekel en de sprinkhaan volgen hopelijk snel. Want als duurzame eiwitbron worden insecten terecht gezien als een beloftevolle oplossing voor vele (duurzaamheids)uitdagingen die ons huidig voedselsysteem kenmerkt.We hopen dan ook van harte dat de doelstellingen van de Vlaamse Eiwitstrategie zullen leiden tot resultaatgerichte acties en een beleidsveld waarin Vlaanderen echt een hotspot kan worden op het gebied van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen zoals insecten. 

Plantaardige voeding Next Food Chain

Meer over Plantaardige voeding