Kies Schone Lucht: kan de milieubeweging politici houden aan hun verkiezingsbeloftes?

Deze week lanceerde Bond Beter Leefmilieu, samen met andere middenveldorganisaties en bedrijven, de website kiesschonelucht.be. Die website schuift tien beleidsmaatregelen naar voren die cruciaal zijn voor een schonere mobiliteit en betere luchtkwaliteit. Ze toont welke partijen in de tien grootste Vlaamse steden beloven om die maatregelen door te voeren in de komende regeerperiode. Opvallend: algemeen zijn de partijen sterk bereid om vervuilend verkeer aan te pakken. De resultaten van de campagne zijn een stok achter de deur om politici ná de verkiezingen te houden aan hun beloftes. 

> Bekijk de resultaten op www.kiesschonelucht.be

Coalitie voor schone lucht

Milieu- en mobiliteitsverenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage wegen en Voetgangersbeweging), gezondheidsorganisaties (Kom op tegen Kanker), burgerbewegingen (Clean Air Lovers & Lobbyists en Ringland) en bedrijven (Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions) hebben zich verenigd in een tijdelijke coalitie voor schone lucht. Ze bevraagden politici in de tien grootste Vlaamse steden over tien cruciale maatregelen voor duurzame mobiliteit en een betere luchtkwaliteit.

Meeste partijen staan achter mobiliteitsoplossingen

Algemeen tonen lokale politici een grote bereidwilligheid om vanaf 2019 de voorgestelde maatregelen door te voeren en de luchtkwaliteit in hun stad te verbeteren. Het besef dat het zo niet verder kan met de vervuiling door verkeer, is duidelijk doorgedrongen. Zo gaan alle politieke partijen in Leuven, Oostende en Kortrijk akkoord om autoverkeer te weren uit het stadscentrum. In Hasselt vinden lijsttrekkers elkaar om verschillende transportmiddelen (zoals deelfietsen, emissievrije deelwagens en openbaar vervoer) beter op elkaar af te stemmen en samen te brengen in zogenaamde mobipunten. Brugge wordt in de toekomst misschien wel koploper in emissievrije mobiliteit; daar willen alle partijen werk maken van milieuvriendelijk openbaar vervoer, slimme laadinfrastructuur en snellaadpalen, en het bannen van taxi’s die rijden op fossiele brandstof. Over de verschillende steden heen, gaan de meeste partijen akkoord om in te zetten op extra metingen, preventie en bewustmaking over de luchtkwaliteit in hun stad en op de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS), waarbij via één applicatie verschillende vervoerswijzen gebundeld aan de gebruiker worden aangeboden om zo het gebruik van de privéauto te verminderen.

Lage-emissiezone: meest omstreden

Toch is er nog werk aan de winkel. Zo zijn niet alle partijen voorstander om vanaf 2030 een (ultra)lage-emissiezone in te voeren. Bovendien keren N-VA en Vlaams Belang zich in de meeste steden tegen het STOP-principe, dat voetgangers en fietsers prioriteit geeft. Ook de Antwerpse resultaten springen in het oog met de grootste verschillen tussen de partijen onderling. N-VA en Vlaams Belang scoren laag. In tegenstelling tot de andere partijen scharen ze zich niet achter het weren van doorgaand verkeer uit de stadskern, ambitieuze doelen voor emissievrije voertuigen of een beleid dat voetgangers en fietsers voorrang verleent.

Stille doder

Dat is jammer, want schonere mobiliteit is van levensbelang. In het drukbevolkte en met wegen dooraderde Vlaanderen is het verkeer de grootste bron van luchtvervuiling. Luchtvervuiling is een stille doder: jaarlijks sterven 10.000 tot 12.000 Belgen vroegtijdig omdat ze vervuilde lucht inademen. Vervuilde lucht veroorzaakt hart- en vaatziektes, ademhalingsproblemen en kanker. 

Wat kan de milieubeweging doen?

Mobiliteit is een beleidsdomein waarop lokale beleidsmakers bij uitstek een directe impact hebben. Als milieubeweging is het onze prioriteit om ervoor te zorgen dat (toekomstige) overheden ook minder evidente, maar noodzakelijke maatregelen doorvoeren. Alleen zo kunnen we samen de shift naar duurzame mobiliteit en betere luchtkwaliteit maken. 

Maar laten we ook de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren, niet vergeten. De resultaten van deze campagne zijn daarom een stok achter de deur om ná de verkiezingen politici te houden aan hun beloftes. Nemen zij de maatregelen waarmee zij akkoord gaan, effectief op in de bestuursakkoorden? Hierover waken zal de focus zijn voor de milieubeweging na 14 oktober. 

> Bekijk alle resultaten van de bevraging op www.kiesschonelucht.be

> Hoe het lokale beleid succesvol beïnvloeden na de verkiezingen? Je komt het te weten tijdens onze webinar op dinsdag 30 oktober.

 

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit