Kleinere gezinnen vragen kleinere woningen

Vlaanderen telt steeds meer singles, eenoudergezinnen en senioren. Daardoor zijn de huishoudens vandaag kleiner én zijn er meer. Dat betekent ook dat er meer nood is aan kleinere woningen of meer gemeenschappelijke woonvormen. De Vlaamse bouwmarkt volgt die trend nog onvoldoende en blijft sterk gericht op traditionele gezinswoningen in nieuwe verkavelingen. Bovendien staat één op de drie woningen voor meer dan de helft leeg. 

Vlaams Parlement vraagt reactie van regering

Onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering toont dat het aantal huishoudens in de afgelopen tien jaar met 10 procent toegenomen is. De gezinnen zijn gemiddeld ook steeds kleiner. Vele bestaande huizen zijn bovendien onderbenut. Toch remmen gemeentebesturen het opdelen van grote woningen vaak af, omdat ze vrezen dat te veel gezinswoningen worden opgedeeld in appartementen en de prijzen stijgen. Hoe los je dit op? 

Gouden kans

De uitwerking van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen biedt alvast een gouden kans om in te zetten op compacte woonvormen, cohousingprojecten of het verantwoord opdelen van bestaande woningen. Zo blijft het ook voor alleenstaanden en eenoudergezinnen mogelijk om een goede en betaalbare woongelegenheid te vinden. En kan het verlies aan open ruimte voor nieuwe verkavelingen tegengegaan worden. 

Al in oktober 2015 keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed over het ondersteunen van nieuwe woonvormen. Daarin vraagt het Parlement aan de regering om een regelgevend kader te voorzien om nieuwe, hedendaagse woonconcepten zoals samenhuizen te stimuleren. Tijd voor actie! 

Duurzaam bouwen en wonen

Meer over Duurzaam bouwen en wonen