Kris op zijn circulaire boerderij

Kris zet de stap naar een circulaire boerderij

Kris is de vierde generatie in een landbouwbedrijf in Temse, maar hij pakt het net iets anders aan. Hij koos een paar jaar geleden bewust voor minder koeien, een installatie die mest omzet in energie, een dak vol zonnepanelen en een lokale algenkwekerij. Een heus traject waar hij vandaag terecht fier op mag zijn. “Ik hoop dat andere boeren ook de stap durven zetten.” 

Kris droomt van een meer lokale en diverse landbouw. Zijn analyse is klaar en duidelijk: vandaag is er nauwelijks nog ruimte voor variatie en daardoor zijn we zo afhankelijk van import en export. De keten is te lang en staat onder druk. “Ik hoop dat we meer alternatieve eiwitten ontdekken en investeren in de lokale productie van een divers palet aan planten. Door zowel nieuwe als oude gewassen te kweken, zullen we automatisch meer biodiversiteit en betere bodems krijgen”, aldus de man.

Circulair systeem

Jij maakte jouw droom voor een lokale en diverse landbouw meteen realiteit. Hoe heb je jouw boerderij duurzaam en circulair gemaakt?

Kris: In ons melkveebedrijf verkochten we doorheen de jaren steeds meer in de korte keten. Daardoor waren we ons sterk bewust van de lokale ecologische impact van ons bedrijf. We wilden hier graag verder in gaan en evolueren naar een circulair systeem. We besloten onze veestapel te verkleinen en een mestverwerker te installeren die methaan onttrekt, en omzet in warmte en elektriciteit voor op de boerderij. De overgebleven mest gebruiken we op de velden. 

Onze volgende uitdaging was onze resterende CO2-uitstoot verminderen. En dat kan je niet enkel met technologie, ook agro-ecologie moet een plekje hebben. Toen iemand me vertelde over de kweek van algen, was ik meteen enthousiast. Deze bron van eiwitten en vitaminen zijn niet alleen geschikt als voeding voor mensen, maar ook voor vee. Je kan ze lokaal telen, ze leveren vijf keer meer eiwitten per hectare op dan sojateelt en verbruiken 80 procent minder water. Bovendien kweek je algen in een verticale constructie, waardoor je weinig land nodig hebt. Het is echt een prachtig product!

Lokale impact

Indrukwekkend allemaal. Hoe merk je dat jouw werk impact heeft? 

Kris: Op lokaal niveau is dat zeer duidelijk. Met onze algenteelt leveren we een nieuwe eiwitbron die lokaal geproduceerd wordt. Dankzij ons gesloten systeem kunnen we zoveel mogelijk CO2 opvangen en een positieve klimaatimpact bereiken. Door over te schakelen op grasklaver, weegbree, luzerne, rogge en chicorei als voeding voor de koeien, dragen we ook bij aan de biodiversiteit in de streek. 

Daarnaast merken we dat onze manier van werken veel succes heeft bij de consument. We verkopen onze producten in ons hoevewinkeltje en de reacties op het ijs met algen, de algenkaas en andere producten is overweldigend. Ik heb het gevoel dat we algen echt toegankelijk maken.

Wat heb je zelf geleerd door dit allemaal te doen?

Kris: Dat je soms gewoon de stap moet durven zetten. Het is zo dat er meer onderzoek nodig is over algen en er nog niet veel leveranciers zijn van installaties om algen te kweken. Maar laat ons de kennis die er wél al is, gebruiken. 

Wat we op dit moment dus vooral nodig hebben, is samenwerking. Door samen te werken, door technologie én agro-ecologie te combineren en door verschillende schakels in het systeem aan te spreken, kom je al een ver eind. 

Een algeninstallatie voor elk rundveebedrijf

Heb je zelf nog ambities voor de toekomst?

Kris: Mijn bedrijfje doen groeien, zal het niet duurzamer maken. Ik hoop dus vooral dat andere boeren duurzame stappen durven zetten. In principe kan op elk rundveebedrijf een algeninstallatie staan die CO2 uit de lucht haalt. Ik hoop dat lokale telers elkaar aanmoedigen om samen te werken voor het klimaat. 

We kunnen niet alle problemen in één keer oplossen, maar over goede initiatieven moeten we niet twijfelen. Met de nodige ondersteuning en samenwerking kunnen we hindernissen overwinnen en van circulair de grootschalige norm maken.

Kris Heirbaut is partner in het Maestro project. Samen met onder andere Thomas More, Proviron, Bodec en Bond Beter Leefmilieu werken ze aan een betere keten voor Vlaamse Mirco-Algen. Het Maestroproject krijgt de steun van het Departement Landbouw en Visserij.