Foto Ross Parmly

Luchtvaarttop Den Haag levert rist interessante voorstellen op

Foto Ross Parmly

Vorige week kwamen de Europese ministers van Financiën, Europese functionarissen en het IMF, de Wereldbank en de OESO samen in Den Haag om te discussiëren over de luchtvaart. Het resultaat: een sterke oproep om de voorkeursbehandeling op het vlak van belastingen voor de luchtvaart te stoppen en maatregelen te nemen om de klimaatimpact tegen te gaan. De meerderheid van de honderd deelnemers wou een gecombineerde aanpak van een kerosinetaks, tickettaksen en een versterking van het ETS.

De roep om een ​​gelijk speelveld voor het belasten van brandstof tussen sectoren kwam luid en duidelijk naar voren. Nu betaalt de luchtvaart - in tegenstelling tot bijvoorbeeld autobestuurders - geen taksen op brandstof en - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de trein - geen btw op tickets. Momenteel wordt kerosine in Europa gesubsidieerd voor een bedrag van 350 miljard euro. En ongeveer 82% van de CO2-uitstoot van de luchtvaart wordt niet belast onder het Europese emissiehandessysteem (ETS).

Magdalena en Menno

Zweden en Nederland toonden de meeste ambitie. De Zweedse minister van Financiën Magdalena Andersson riep op om bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen Europese landen te sluiten om kerosine te belasten. De Nederlandse staatssecretaris voor Financiën Menno Snel wil samen met gelijkgestemde lidstaten voortbouwen op het huidige momentum voor een gelijk speelveld voor het belasten van transportbrandstoffen. Hij zei dat het beprijzen van luchtvaart- en brandstofheffingen op de eerste pagina van elke lijst met klimaatactiepunten voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet staan.

Prima ideeën, vonden ook de aanwezige ngo’s. Bill Hemmings, luchtvaartdirecteur bij Transport & Environment, stelt: “De lidstaten hadden in Den Haag een unieke gelegenheid om te bediscussiëren hoe ze de klimaatimpact van de luchtvaart willen tegengaan. Het is duidelijk dat de voorkeursbehandeling van de luchtvaartsector moet stoppen - te beginnen met kerosinetaksen, taksen op tickets en een versterking van het ETS.”

Luchtvaart

Meer over Luchtvaart