In 2020 ging 1,2 miljard euro belastinggeld aan het ondersteunen van de aankoop van diesel voor transporteurs. (c) aleksandarlittlewolf via Freepik

Met de professionele diesel houdt de regering de dieseltruck artificieel goedkoop

In 2020 ging 1,2 miljard euro belastinggeld aan het ondersteunen van de aankoop van diesel voor transporteurs. (c) aleksandarlittlewolf via Freepik

Door het toekennen van een korting op de brandstofprijs, zorgt de professionele diesel ervoor dat de ‘total cost of ownership’ van een brandstoftruck artificieel goedkoper is dan de aankoop en het gebruik van de emissievrije tegenhanger. Bond Beter Leefmilieu pleit voor het afschaffen van deze fossiele subsidie.

1,2 miljard euro. Dit enorme bedrag belastinggeld werd in 2020 uitgegeven aan het ondersteunen van de aankoop van diesel voor transporteurs, beter bekend als de professionele diesel. Niet alleen een enorme en stijgende kostprijs (+45% sinds 2018) voor de federale overheid, ze belemmert ook de overgang naar emissievrije vrachtwagens. 

Bedrijven willen hun werkingskosten zo laag mogelijk houden, en kiezen hun vloot op basis van de kostprijs. De beste manier om die te berekenen is de TCO, de total cost of ownership. Dit geeft een overzicht van alle kosten (verzekeringen, onderhoud, bouw van de laadpaal, ...) opgeteld over de volledige levensduur van het voertuig, uitgedrukt in €/km. De TCO is dus bij uitstek het meest correcte middel om de prijs van de batterij-elektrische truck en dieseltruck met elkaar te vergelijken.

Wat blijkt: de professionele diesel is op dit moment dé factor die ervoor zorgt dat de dieselvrachtwagen goedkoper is dan haar batterij-elektrische evenknie. Rekening houdende met de huidige diesel- en elektriciteitsprijzen en dankzij de korting van €205/1000l van de professionele diesel, kost een typische dieselvrachtwagen voor regionaal transport zo’n €0,60/km. Een batterij-elektrische vrachtwagen met krak dezelfde eigenschappen, kost €0,61/km, weliswaar met de bestaande Vlaamse ondersteuning. Een cent per kilometer klinkt verwaarloosbaar, maar loopt voor een gemiddelde levensduurte van 16 jaar op tot in de duizenden euros.

Met andere woorden: zonder de professionele diesel is de emissievrije tegenhanger merkelijk goedkoper.

Kortom, met de afbouw van deze fossiele subsidie heeft de federale overheid een krachtig middel in handen om transporteurs te begeleiden naar een duurzaam vrachtverkeer. Maar de regering kan nog meer doen. De bedragen die vrijkomen kunnen de sector een extra duurzame push geven, zoals via een blijvende verhoogde investeringsaftrek voor emissievrije vrachtwagens, uitgebreid naar emissievrije bestelwagens. Ongetwijfeld blijft er dan nog wat van die €1,2 miljard over om ook vrachtvervoer via het spoor te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het verlagen van de kilometervergoeding voor het gebruik van rijpaden op het spoor. 

Voor ons is het helder: schaf dit geschenk aan buitenlandse transporteurs af, en maak er een cadeautje voor de federale begrotingsopmaak van.

Vrachtverkeer

Meer over Vrachtverkeer