Na tig geschrapte vergunningen en negatieve adviezen: trek nu eindelijk die stekker uit Uplace

De auditeur van de Raad van State geeft opnieuw (!) een negatief advies over het Uplace-project. Deze keer gaat het over het ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de regering vorig jaar goedkeurde. Uplace verwacht 8 miljoen bezoekers per jaar, ongeveer 25.000 wagens per dag. Het milieueffectenrapport (MER) is gebaseerd op verouderde verkeerscijfers. De fileproblemen die Uplace zal veroorzaken, zullen veel groter zijn dan het MER laat uitschijnen. 

"Door verouderde verkeerscijfers te gebruiken, zullen de fileproblemen door Uplace veel groter zijn dan wat het MER laat uitschijnen"

Het advies van de auditeur gaat over de grond van de zaak, de te verwachten verkeerschaos op de Brusselse ring en de daarbij horende luchtvervuiling en klimaatimpact. Het advies bevestigt het bezwaar van BBL. Door verouderde verkeerscijfers te gebruiken in het MER, zullen de fileproblemen door Uplace veel groter zijn dan wat het MER laat uitschijnen. 

Geschrapte tramlijn

Zoals het MER aangaf is een tramlijn een absolute noodzaak om de verkeersproblemen onder controle te houden. Maar de Vlaamse regering probeerde om het aantal vierkante meter aan verkoopsoppervlakte een klein beetje te beperken, om zo te doen uitschijnen dat het met die verkeersproblemen wel mee zou vallen. En het niet nodig is om een tramlijn nog als wettelijke voorwaarde op te leggen. 

De auditeur gaat niet mee in die drogredenering en stelt nu dat een nieuw MER op basis van actuele verkeerscijfers noodzakelijk is. Hij stelt ook dat een tramlijn als belangrijkste milderende maatregel noodzakelijk blijft. 

ABC

De locatie naast het viaduct van Vilvoorde is een zuivere autolocatie, enkel bereikbaar met de wagen. In vakjargon gaat het over een zogenaamde C-locatie. In het locatiebeleid zijn er A, B en C-locaties. A-locaties zijn knooppunten van openbaar vervoer, C-locaties zijn enkel bereikbaar met de wagen, B-locaties zitten daartussen. 

Een project zoals Uplace zou enkel toegelaten mogen worden op een A-locatie. Als goed voorbeeld: het shoppingcenter Euralille in Rijsel, is gebouwd boven op het station. Hier komt het internationaal (TGV), nationaal en regionaal treinverkeer toe, samen met het lokaal tram- en busverkeer. Dat is een echt knooppunt van openbaar vervoer, een volwaardige A-locatie. 

Stekker eruit

Het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State bevestigt deze bekommernis van BBL. We hopen dat de Vlaamse regering nu definitief de stekker uit het Uplace-project trekt. En niet opnieuw begint te onderhandelen over een politieke oplossing die er geen is.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit