rostichep | Pixabay

Natuurherstel in gevaar door manoeuvres voor electoraal gewin

rostichep | Pixabay

Een enquête uitgevoerd door WWF-België in februari 2024 toont aan dat de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking sterk voorstander is van maatregelen voor natuurbehoud en -herstel.

De Biodiversiteitscoalitie slaat alarm. Ondanks een brede volksraadpleging, een zorgvuldig onderhandeld akkoord en een positieve stemming in het Europees Parlement, zouden de uitvoerende machten van de lidstaten zich alsnog kunnen verzetten tegen de goedkeuring van de natuurherstelwet bij de stemming in de Raad van Ministers op 25 maart 2024. Zo zou zonder duidelijke reden de steun van Hongarije nu niet langer gegarandeerd zijn, waardoor de wet in gevaar zou komen. De recente beschuldigingen dat het Belgische voorzitterschap partijdige standpunten zou innemen zijn alarmerend. België moet zijn rol als onpartijdige en efficiënte bemiddelaar binnen de Europese Unie ter harte nemen.

België, als stichtend lid van de Europese Unie, bevindt zich momenteel in het centrum van een controverse die zijn reputatie als neutrale bemiddelaar binnen de EU in vraag stelt. Het lijkt erop dat bepaalde Belgische politieke partijen het voorzitterschap van de Raad willen gebruiken om de Europese milieuagenda te vertragen en de goedkeuring van de natuurherstelwet te blokkeren. We vernemen nu dat de steun van Hongarije voor de wet niet langer verzekerd is, door inmenging in het democratische proces op het laatste moment door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Om niet medeverantwoordelijk te zijn voor de mogelijke mislukking van de wet, roepen we België op om zich te distantiëren van het standpunt van Viktor Orbán door de wet te steunen. Een enquête uitgevoerd door WWF-België in februari 2024 toont aan dat de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking sterk voorstander is van maatregelen voor natuurbehoud en -herstel.

Als de acties die aan het Belgische voorzitterschap worden toegeschreven echt plaatsvinden, doen ze ernstige vragen rijzen over de toewijding van België aan Europese samenwerking, de belangen van haar burgers en de grondbeginselen van de Europese verdragen.  Bovendien zou het een gevaarlijk precedent kunnen scheppen voor het Raadsvoorzitterschap bij het aannemen van Europese wetten. De fundamenten van de Europese democratie kunnen dan in vraag worden gesteld. Als voorzitter van de Raad van de Europese Unie moet België onpartijdig optreden, de wetgevende macht respecteren, de continuïteit van de Europese agenda garanderen en de samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigen.

Om de klimaat- en biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden, heeft Europa dringend behoefte aan ambitieuze regelgeving om een ecologische transitie mogelijk te maken. De duurzame ontwikkeling van onze maatschappij zal afhangen van het herstel van ecosystemen. De levenskwaliteit van de huidige en toekomstige Europese burgers hangt ervan af. We roepen België op om de natuurherstelwet te steunen en om, als voorzitter van de Raad, de rol als bemiddelaar op te nemen en de goedkeuring van de belangrijkste wet in decennia voor natuur en klimaat tot een goed einde te brengen.

Over de Belgische Coalitie voor Biodiversiteit: De Belgische Coalitie voor Biodiversiteit is een partnerschap tussen WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De missie van de coalitie is om het verlies aan biodiversiteit in België en haar invloedsgebieden te stoppen en om te keren door middel van een gezamenlijke lobby bij Belgische federale en regionale beleidsmakers.