Ondersteun luchtvaartmaatschappijen in crisis enkel op voorwaarde dat ze eerlijk belastingen gaan betalen

De luchtvaartsector staat onder zware druk door de uitbraak van het coronavirus. Als reactie vragen verschillende maatschappijen overheidssteun. Brussels Airlines wil 200 miljoen euro steun van de federale regering. Ook TUI Fly Belgium en Air Belgium kloppen aan voor hulp. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat politici voorzichtig omspringen met overheidsgeld. Laurien Spruyt, expert mobiliteit: 'De minimumvoorwaarde bij een reddingsoperatie is dat de fiscaliteit voor de luchtvaart verandert en de sector eindelijk een faire bijdrage levert aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Het hoofddoel is het personeel te sparen.'

Uitzonderlijke omstandigheden

Principieel is Bond Beter Leefmilieu geen voorstander van overheidssteun voor luchtvaartmaatschappijen. De sector veroorzaakt kosten waarvoor de hele samenleving opdraait zoals broeikasgasemissies, luchtvervuiling en lawaaihinder, terwijl ze daarvoor zelf amper belastingen betaalt. Sterker, er gaat al heel wat overheidsgeld naar de ondersteuning van luchthavens en de luchtvaart. 

We begrijpen dat uitzonderlijke omstandigheden, zoals de coronacrisis, om uitzonderlijke maatregelen vragen. Als er een reddingsoperatie komt voor luchtvaartmaatschappijen, moet die grote negatieve effecten op de economie en werkgelegenheid indammen en strategisch belangrijke diensten zoals transport van medicijnen en repatriëring van mensen in het buitenland garanderen. Reddingsoperaties voor (kleine) luchtvaartmaatschappijen die zelfs onder normale omstandigheden op een faillissement afstevenen, voldoen niet aan die voorwaarden. 

Eerlijke bijdrage van de luchtvaartsector 

Luchtvaartmaatschappijen zijn al lang vrijgesteld van brandstofbelasting en btw op internationale vluchten in Europa. Hun vrijstelling van belasting op vliegtuigbrandstof wordt geschat op 27 miljard euro per jaar. Laurien Spruyt, expert mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu: “Luchtvaartmaatschappijen kunnen geen belastinggeld verwachten als de tijden slecht zijn en tegelijk zelf geen belastingen betalen als de tijden goed zijn. De status van Europa als belastingparadijs voor kerosine is onverdedigbaar. Daarom moeten politici enkel staatssteun toekennen op voorwaarde dat luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis een eerlijke kerosinetaks betalen.”

Ten slotte vragen we ook een bindend engagement van de luchtvaartsector om zijn klimaatimpact te verminderen en in lijn te brengen met de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs en de opwarming van de aarde beperken tot ver onder 2 graden en streven naar 1,5 graden. Hiertoe moet de sector - net als alle andere transportmodi - naar nuluitstoot evolueren tegen 2050, non-CO2-emissies inbegrepen. De emissies van de Europese luchtvaart stegen de voorbije vijf jaar met 26,3 procent, terwijl alle andere sectoren inspanningen doen om hun emissies te verlagen. 

Klimaatengagement

Laurien Spruyt, expert mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu: “Luchtvaartmaatschappijen moeten sterker inzetten op innovatie en duurzame brandstoffen om nuluitstoot in de sector te bereiken, in plaats van zich te verschuilen achter ondoeltreffende compensatiemaatregelen. Overheidsgeld moet de technologieën van de toekomst ondersteunen, niet de fouten uit het verleden versterken.”

Luchtvaart

Meer over Luchtvaart