Onderzoek bewijst: draagvlak voor herinrichting stedelijke ruimte is er, ook na corona

Een recent onderzoek van YouGov, in opdracht van Transport & Environment en European Public Health Alliance, toont duidelijk aan dat een meerderheid van de Europese burgers, ook de Belgen, in grootsteden niet wil dat de luchtvervuiling hetzelfde niveau bereikt als vóór de coronacrisis. Ook komt naar voren dat er een breed publiek draagvlak bestaat voor de herinrichting van stedelijke ruimte. Steun voor meer fietsen en wandelen als middelen om de schone lucht in de steden te beschermen piekt - zelfs als dit minder ruimte voor auto’s betekent.

Burgers van meer dan 21 Europese steden uit zes verschillende landen, inclusief België, namen deel aan de enquête. Opmerkelijk: de antwoorden zijn consistent over de landsgrenzen heen, met als opvallendste conclusie dat er een breed draagvlak bestaat voor een herinrichting van de openbare ruimte in grootsteden. 

Ook de Vlaming wil wonen in leefbare stadskernen met voldoende ruimte voor duurzame mobiliteitsmodi: twee derde (64%) van de bevraagde Vlamingen vindt dat steden effectieve maatregelen moeten nemen om burgers te beschermen tegen luchtvervuiling, ook als hiervoor een herinrichting nodig is van de stedelijke ruimte ten voordele van wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer. 

Kant-en-klare strategieën

Het draagvlak is er, nu nog de politieke moed. Om het lokale overheden gemakkelijk te maken, lijsten we alvast vier kant-en-klare strategieën op om die herinrichting van de ruimte en een shift naar leefbare steden waar te maken. Ook Netwerk Duurzame Mobiliteit verzamelde al heel wat inspirerende tips en initiatieven op. 

Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Kortrijk gaven alvast (tijdelijk) het goede voorbeeld, en andere steden van over de hele wereld hebben begrepen dat het moment gekomen is om te werken aan een milieuvriendelijke mobiliteit. Welke Vlaamse steden volgen en rollen binnenkort hun masterplan ‘leefbare stad’ uit? 

Om nog meer inspiratie te bieden in het najaar, verzamelt het platform Verover De Ruimte momenteel voorstellen van burgers voor een herinrichting van de publieke ruimte in hun buurt. Dien jouw voorstel in om ervoor te zorgen dat het gehoor vindt bij jouw gemeente of stad!

> Ontdek de relevantste conclusies van de Europese bevraging.

> Dien jouw Verover De Ruimte-voorstel in

Luchtkwaliteit Netwerk Duurzame Mobiliteit Verover de ruimte

Meer over Luchtkwaliteit