Onze energienetten vormen alvast geen belemmering om de bedrijfswagenvloot versneld te elektrificeren. - © Adrien Olichon

Ons stroomnet kan de elektrificatie van het bedrijfswagenpark aan

Onze energienetten vormen alvast geen belemmering om de bedrijfswagenvloot versneld te elektrificeren. - © Adrien Olichon

Het marktaandeel van elektrische voertuigen steeg vorig jaar van 1,6 naar 3,4 procent. Meer dan een verdubbeling dus. En met de federale plannen om het bedrijfswagenpark te elektrificeren zal die tendens de komende jaren nog een stevige boost krijgen. De doorbraak van elektrisch rijden is een cruciale stap op weg naar koolstofvrij transport. Meer goed nieuws: ook onze energienetten kunnen dit aan, zo stelt Fluvius.

Elektrisch rijden: een zegen voor milieu en klimaat

De federale regering wil in de toekomst enkel nog elektrische bedrijfswagens een fiscaal voordeel geven, en daar hebben ze goede redenen voor. Elektrisch rijden is veel milieuvriendelijker dan klassieke benzine- of dieselwagens. Het is de motor die het verschil maakt. Elektrische motoren werken niet op brandstof en stoten dus geen stikstofoxides of roetdeeltjes uit, twee polluenten waar de transportsector een belangrijke bron van vormt. Bovendien zijn het twee polluenten waarvan de emissies in Vlaanderen vaak de gezondheidsnormen overschrijden.

Elektrische motoren zijn vooral ook veel efficiënter. Ze zetten 80 à 90% van de stroom om in voortstuwing, bij klassieke verbrandingsmotoren is dat slechts 20%. Anders uitgedrukt: met dezelfde hoeveelheid energie geraakt de elektrische auto vier à vijf keer zo ver als z’n conventionele evenknie.

En wanneer de stroom dan ook nog eens komt van hernieuwbare energie, dan zijn de efficiëntie- en milieuwinsten van de volledige energieketen aanzienlijk.

Elektrisch net is klaar voor massale uitrol elektrische voertuigen

Een gemiddelde elektrische auto verbruikt zo’n 18 kWh per 100 km. Stel dat er per jaar 20.000 km mee gereden wordt, dan komt dat neer op een stroomverbruik van 3.600 kWh per jaar, wat overeenstemt met een verdubbeling van het stroomverbruik van een gemiddeld gezin (3.500 kWh/jaar).

Fluvius, de uitbater van het distributienet, maakt zich alvast sterk dat het huidig net zonder grote problemen 1 miljoen elektrische voertuigen kan bevoorraden. Om het risico op overbelasting te verlagen, raadt Fluvius huisgezinnen wel aan om tijdens de daluren op te laden, of op momenten dat de PV-installatie volop aan het werken is. De digitale meter in combinatie met slimme sturing kan hier soelaas bieden.

Tegelijk hebben veel bedrijven doorgaans nog onbenutte capaciteit op hun netaansluiting. Een grootwarenhuis kan dus zonder probleem hun elektrische installatie uitbreiden met een aantal laadpalen en zo klanten de mogelijkheid bieden om tijdens het winkelen de auto op te laden. Doorgaans hebben die bedrijven ook een lager energietarief, waardoor er goedkoper geladen kan worden.

In de toekomst zal het ook mogelijk zijn dat de elektrische auto via zijn batterij stroom teruglevert aan het net en zo het evenwicht helpt te handhaven. Dit heet bidirectioneel laden of vehicle-to-grid (V2G). Het proces wordt alvast uitgetest in het Vlaams-Nederlandse project DeeldeZon dat op verschillende plaatsen zonnedaken, bidirectionele laadpalen, slimme laadpalen en elektrische deelauto’s in één systeem combineert. Zo zetten we weer een stap richting het volledig koolstofvrij maken van ons transport.

De Vlaamse overheid moet er alles aan doen om het draagvlak voor de slimme meter te herstellen, want die zijn cruciaal om de forse groei in elektrische voertuigen en hun stroombehoefte in goede banen te leiden.

Geen obstakels meer voor elektrische versnelling

De conclusie is duidelijk: onze energienetten vormen geen belemmering om de bedrijfswagenvloot versneld te elektrificeren. Federaal minister Van Peteghem wil pas vanaf 2026 enkel nieuwe elektrische bedrijfswagens fiscaal voordeel geven, maar er is geen reden om zolang te wachten. 

Vlaams minister Peeters kondigde recent een forse uitbouw van de laadinfrastructuur aan en ook federaal zullen laadpalen op groene energie binnenkort subsidies ontvangen. Wij pleiten ervoor om ook voldoende snelladers langs autostrades te voorzien. Daarnaast moet de Vlaamse overheid er alles aan doen om het draagvlak voor de slimme meter te herstellen, want die zijn cruciaal om de forse groei in elektrische voertuigen en hun stroombehoefte in goede banen te leiden.

 

*Dit artikel kwam tot stand met input van energie-expert van BBL Erwin Cornelis.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens